Linkedin RSS Svenska Dansk

Forbered boligen din for klimaendringene

30-08-2016LAST NED BILDE

Høyrisiko for råteskader for de fleste av landets hus. Slik lyder prognosen fra Meteorologisk institutt og Sintef Byggforsk. Men boligen din trenger ikke å lide samme skjebne. Du kan bare skifte ut fasaden. Høres det drastisk og dyrt ut? Så tro om igjen …

«Vi opplever stigende interesse fra boligeiere som ønsker murverk i stedet . Det finnes også gode løsninger for å forblende trehus med teglstein », forteller Tove Narvestad, teknisk sjef i Wienerberger, en av verdens største teglprodusenter, som har levert byggematerialer til mange norske renoveringsprosjekter.

Fra trehus til teglvilla
Et eksempel på denne typen boligrenovering kan ses tett ved Oslo, i Kjennveien Lørenskog. I 2005 fikk huset ny fasade og nytt tak – begge deler av tegl. Huset gikk dermed fra å være et alminnelig unnselig trehus til en eksklusiv og iøynefallende villa. Wienerberger leverte materialene og muremester Oddvar Kirkeberg sto bak renoveringen.

«Når man snakker om å skifte ut fasaden, virker det kanskje litt overveldende på mange. Men det er ikke så omstendelig som det høres ut. Typisk bruker man store deler av den opprinnelige konstruksjonen, og boligeierne kan sitte varmt og godt innenfor, mens håndverkerne renoverer huset», forklarer Tove Narvestad.

Fasader som tåler fukt
Klimaforsker Hans Olav Hygen fra Meteorologisk institutt vurderer at det vil bli vanskeligere for tradisjonelle norske bygg i tre å håndtere klimaforandringene enn for murte hus i tegl. Det skyldes blant annet at tegl er et uorganisk materiale som hverken råtner eller gir næring til soppvekst. I tillegg kombinerer tegl en holdbarhet på minst 150 år med en særlig evne til å oppta og avgi fukt uten å skade bygningen.

Men er det ikke dyrt?
Fasader i tegl koster litt mer å bygge enn fasader i tre. Men livssyklusberegninger for byggematerialene viser at investeringen lønner seg på sikt. Det er blant annet teglets lange holdbarhet og minimale behov for vedlikehold som setter tegl i førersetet rent økonomisk.

Har man en bolig med fasade i tre, må man regne med å bruke 47 kroner pr. m2 i året til vedlikehold. Har boligen derimot fasade i tegl, kan man nøye seg med kun 5 kroner pr. m2 pr. år. Det viser beregninger ved bruk av Byggutengrensers LCC-kalkulator. – For en bolig på for eksempel 160 m2 betyr det at man må bruke 7520 kroner årlig på trefasaden, men bare 800 kroner på teglfasaden – en besparelse som vil merkes tydelig i en alminnelig husholdning.