Linkedin RSS Svenska Dansk

Burde fremtidens hus bygges med murstein?

16-03-2015LAST NED BILDE

Byggeboomen er over oss! Siden 2012 har det vært markant vekst i antallet av påbegynte nye boliger. Vi nærmer oss nå hakket før krisen. Det viser nylig offentliggjorte tall. Historisk velger vi tre, betong og puss til de nye husene. – Men flere og flere går nye veier og velger murstein

Høy fuktsikkerhet, holdbarhet og sunt inneklima er det vi nordmenn vekter høyest når det gjelder boligene våre. Og det er nettopp de ønskene som bygg i murstein ser ut til å oppfylle.

Farvel til muggsopp
Med murstein kan vi sikre at de senere års fuktskandaler ikke gjentar seg. Murstein består nemlig av tegl, dvs. brent leire. Tegl er et uorganisk materiale som ikke gir næring til muggsopp. I tillegg kan tegl oppta og avgi fukt igjen, uten at bygningen tar skade.

Hus med evighetsgaranti
Mursteinshus er samtidig det nærmeste vi kommer hus med evighetsgaranti. Det skyldes tegls eksepsjonelt høye levetid på mer enn 150 år. Mange teglbygg er også betydelig eldre. Mursteinens styrke kommer bl.a. av at de blir brent i produksjonsprosessen. Dermed blir de i stand til å motstå vind og vær. En ekstra bonus er dessuten at murstein dermed ikke kan brenne.

Det optimale inneklimaet
Velger vi å bygge innervegger av murstein, kan vi få det fulle utbytte av teglets naturlige evne til å regulere både luftfuktighet og temperatur i alle rom. Det gir et behagelig og stabilt inneklima uten luktgener eller avgassing.

Bygg med god samvittighet
Tegl er et 100 % naturmateriale. Det er blant de eldste og mest utbredte byggematerialer i verden, og tanken om bærekraft er godt forankret i materialet. All teglproduksjon foregår med bærekraft for øye. Mursteinsprodusentene har i tillegg oppfunnet en spesiell sagflisstein som reduserer CO2-utslippet fra produksjonen med hele 30 %. Når mursteinsbygg rives ned, gjenbrukes mer enn 90 % av teglet, bl.a. som veibelegg.

De sunne, bærekraftige og holdbare byggene er altså innenfor rekkevidde hvis vi tør å trosse tradisjonen og velge murstein som byggemateriale.