Linkedin RSS Svenska Dansk

FUKT

11-10-2013LAST NED BILDE

Høy fuktighet innendørs kan skyldes fuktkilder eller utilstrekkelig fjerning av fukt ved hjelp av utlufting, ventilasjon eller diffusjon gjennom muren o.l.

Muggsopp kan frigi langt flere giftstoffer og avfallsstoffer til inneluften i et hus som er angrepet av sopp, enn forskerne har trodd tidligere. Det viser bl.a. en ny undersøkelse fra Lunds Universitet i Sverige.

Også SBi (Statens Byggeforskningsinstitut i Danmark) har laget rapporter om dette.

I 3 av 4 hus med muggsopp, målte forskere flere hundre ganger høyere konsentrasjoner av giftstoffer fra muggsopp – mykotoxiner - enn de tidligere hadde antatt.

I 4 av 10 hus med sopproblemer kunne forskerne til og med måle mykotoxiner i støvet fra vinduskarmene i husene.

For høy luftfuktighet kan gi økt forekomst av husstøvmidd og vekst av muggsopp. Visse byggematerialer kan ta måneder eller år for å tørke. Både husstøvmidd og muggsopp får derfor ideelle vekstbetingelser og kan være utrolig vanskelig å bli kvitt. Det gjør det vanskelig å gjenopprette en sunn luftkvalitet.

Forskjellige veggkonstruksjoner har forskjellige evner både til å transportere fukten bort ved diffusjon - og til å jevne ut inneluftens fuktinnhold med fuktopptak (absorbsjon). Tette konstruksjoner med fuktsperre vil kreve utlufting, enten gjennom åpne vinduer eller med mekanisk utlufting – vanligvis med et ventilasjonsanlegg. Diffusjonsåpne vegger – f.eks. av murverk – vil kunne absorbere og i et visst omfang lede fukt og skadelige stoffer gjennom veggen.

Et fullmurt hus opptar en viss vannmengde på lik linje med andre hus, men absorbsjonshastigheten og avgivelsen av fukt i forbindelse med plutselig fukttilførsel til inneluften, er høyere i det fullmurte hus.

Pressefoto: Colourbox.com