Linkedin RSS Svenska Dansk

UNNGÅ FUKT, SOPP, RÅTE OG RUST

11-10-2013LAST NED BILDE

Ingen råte og sopp med tegl

Murstein, byggestein, tegltagstein og mørtel er rene uorganiske materialer som hverken råtner eller ruster. Det dannes normalt heller ikke sopp.

Råte og sopp kommer som regel av for mye fukt og er med til at gi et veldig dårlig inneklima i boligen. Derfor skal man alltid, når man kjøper hus, undersøke tilstanden på boligen nøye. En av fordelene med å velge mursteinshus er at de mikroorganismer som fører til råte og sopp, har veldig dårlige vekstvilkår i teglmaterialet.

Murstein og takstein er veldig porøse materialer med relativt store porer, noe som fører til at materialet står åpent. Den åpenhet gjør at teglet suger fukten til seg. Teglet holder kun kortvarig på fugten, det siver hurtig ut igjen uten at teglet tar skade.