Linkedin RSS Svenska Dansk

Unngå at huset ditt råtner opp innenfra

25-03-2013LAST NED BILDE

Dårlig tildekking av byggematerialer, og feil bruk av materialer i forhold til klima og værforhold, kan både ødelegge inneklimaet og gi uopprettelige fuktskader i nybygde hus.

Når man bygger nye hus eller tilbygg, utsettes byggematerialene for vær og vind. Vanligvis blir materialene våte fordi de ikke dekkes ordentlig til, eller fordi været er vått og fuktig når man bygger. Dette skaper gunstige forhold for fukt og sopp i visse materialer. Hussopp er veldig helseskadelig, og svært få forsikringer dekker råte. 

Når tre og gips blir fuktig, kan det ta måneder eller år å redusere fuktinnholdet til et akseptabelt nivå. Dette medfører at fukten, via de våte materialene, bygges inn i huset. Når materialene samtidig pakkes inn i tette plastfolier for å øke tettheten i huset, kan dette gi uopprettelige sopp- og råteskader. I Sverige er mer en 160.000 boliger berørt av dette. Byggetradisjonen med bruk av tegl har store fordeler. Tegl utmerker seg ved sin evne til lett å kunne oppta fukt – og avgi den igjen hurtig – uten selv å ta skade, eller skade de konstruksjonene som teglsteinene inngår i. 

Tegl er et fornuftige valg i et fuktig klima
Undersøkelser viser at klimaet i Norden blir varmere og mer fuktig, med mildere vintre og flere frost- og tineperioder. I takt med skjerpet krav til tetthet i boligene våre, er fukt derfor et helt sentralt emne. ”Når man velger materialer til huset sitt, er det viktig å ta hensyn til fremtidens klimaendringer, og de nye isoleringskravene. I et fuktigere klima med mildere vintre, har murstein en enorm fordel i forhold til f.eks. tre, som er mye mer sårbart overfor fukt”, sier direktør for byggitegl.no, Tommy Bisgaard.

Forskning fra Danmarks Tekniske Universitet, viser at tegl tørker dobbelt så hurtig som tre. Tegl har samtidig en levetid på mer enn 100 år. Tre har en levetid på mellom 20 og 50 år, avhengig av værets påvirkning og treets behandling. Tre er også veldig sårbart overfor bl.a. sopp og råte.