Linkedin RSS Svenska Dansk

Ny teknologi og gammel kunnskap gir arkitekter nye muligheter for å bygge estetisk murverk i store høyder

31-03-2016LAST NED BILDE

Et nytt prosjekteringsverktøy kombinert med historiske murertradisjoner åpner nå opp for en helt ny verden av kreative løsninger for arkitekter og byggherrer.

Verktøy i kreativitetens tjeneste

Teknologisk Institut har i samarbeid med teglbransjen utviklet et gratis prosjekteringsverktøy til arkitekter og ingeniører, som gjør det enkelt å utføre beregninger av det «komplekse tverrsnitt». Det komplekse tverrsnitt dekker over gamle metodikker hvor det mures opp på andre måter enn en tradisjonell flat vegg. Det kan f.eks. skje ved å legge mursteinene i ribber eller ved å bygge murer med knekk eller buer. Derved sikres murverkets stabilitet og bæreevne og samtidig åpnes det for en helt ny verden av kreative konstruksjoner, hvor funksjonalitet og estetikk går opp i en høyere enhet.

«Med murverk kan man skape noen tverrsnitt- og bygningsstrukturer, som enten er veldig vanskelige eller slett ikke mulige å skape med betongelementer. Det er håpet vårt at arkitekter og byggherrer gjennom de rådgivende ingeniører vil ta redskapet til seg i designprosessene sine, og at det til slutt vil resultere i mange flere spennende murverkskonstruksjoner og arkitektoniske uttrykk enn vi har sett til nå», uttaler Poul Dupont Christiansen, seksjonsleder for murverk på Teknologisk Institut.

Fra 2 til 30 meters høyde

En vanlig flat, murt vegg kan bli 2,4 meter høy, før den må støttes av søyler. Ved å bruke komplekse tverrsnitt, f.eks. noen små 30 graders knekk underveis, kan muren bli 12 meter høy. Kombinerer man komplekse tverrsnitt med moderne hard isolering, som virker som en søyle, kan man uten problemer bygge murverk i 30 meters høyde uten annen støtte.

Bygger på historiske byggeteknikker

Egentlig er det snakk om en reintroduksjon av god og stolt håndverksteknikk, som bare har vært en tur i glemmeboken under fremmarsjen av det industrielle bygget.

Fordelen ved disse gamle teknikkene er at murverket både støtter, bærer og stabiliserer seg selv på én og samme tid. Det gir murverket en styrke og bæreevne som gjerne kan måle seg med f.eks. stålbjelker. Samtidig blir det mulig å bygge murverket høyere.

Beregning av murverkets styrke forenkles

Men hvorfor er en så enkel og samtidig kraftfull teknikk nesten gått i glemmeboken? Ifølge Poul Dupont Christiansen er det flere grunner:

«I mange år har det vært lettere og billigere å bygge i f.eks. betong. Det har lullet både bransjefolk og legfolk inn i den troen at det er den eneste måten å bygge på. I tillegg har det tidligere vært vanskelig å beregne styrken av murverks komplekse tverrsnitt, men med vårt beregningsverktøy blir det svært enkelt og tilgjengelig», forklarer Poul Dupont Christiansen.

Last ned beregningsverktøyet her eller les mer om mulighetene for kreativt murverk her på www.byggitegl.dk eller www.teglapp.dk