Linkedin RSS Svenska Dansk

Digitale verktøy og web-app stilles gratis til rådighet for landets arkitekter

07-11-2014LAST NED BILDE

Målet er å inspirere og gi murverksfaglig kunnskap, som gjør det enklere å arbeide med klimasikre materialer og byggemetoder i tegl og murverk.

”I teglbransjen har vi erfart et stort behov for et kreativt samtaleredskap når arkitekter og teglprodusenter møtes. Appen imøtekommer dette behovet”, forteller Tommy Bisgaard, som også peker på gratis lærebok om tegl, hvor alt fritt kan lastes ned. 

Byggitegl.no gir også gratis adgang tilMUR-TAKsom er et nettsted som samler kunnskap om murverk, materialer, utføring, prosjektering, mur og tegldetaljer, normer og regler samt mulighet for å stille online spørsmål til murverk-senteret i Danmark. 

På byggitegl.no finnes det også en lang rekke Instruksjonsvideoer som beskriver utføring av forskjellige murverksoppgaver. Enkle eksempler som også brukes i murerutdanningen. 

 “Vi håper at teglapp.com vil inspirere og bli et godt samtale- og samarbeidsredskap når det f.eks. skal velges de mest bærekraftige, energiriktige og holdbare løsningene eller utvikles nye teglsteinsformater som matcher arkitektenes visjoner”, uttaler Tommy Bisgaard, direktør for Byggitegl.no.

Appen (teglapp.com) skisserer de mange fordelene ved å bygge i tegl, fra evnen til å skape et godt inneklima og et lavt behov for vedlikehold, til de store økonomiske gevinstene som blant annet skyldes besparelser på varme og utskiftning av materialer. Appen inneholder også en rekke konkrete eksempler som illustrerer de mange mulighetene. 

Byggitegl.no stiller også et online prosjekteringsverktøy for murverk til rådighet. Dette er dog ikke gratis da det betales en årlig lisens på under 2000 kr, slik at prosjekteringsverktøyet kan holdes oppdaterte med den nyeste kunnskapen.