Linkedin RSS Svenska Dansk

Boligselskaper kan spare millioner med murverk

23-06-2014LAST NED BILDE

Vedlikeholdsfrie mursteinbygg med lave omkostninger til energi og drift kan spare boligselskapene for millioner. Det viser erfaringer fra både Sverige og Danmark.

”Boligselskapene administrerer en bygningsmasse som skal kunne tåle både vind og vær og slitasje fra mange forskjellige typer beboere, uten å miste rentabilitet. Derfor er det opplagt for boligselskapene å tenke i totaløkonomi. - Det vil si i langsiktige og holdbare løsninger når det gjelder materialer og disses samspill med bygningenes overordnede arkitektur”, uttaler Tommy Bisgaard, direktør for Byggitegl.no, som i mange år har beskjeftiget seg med nybygg og renovering av utleie-eiendommer.

Store besparelser ved å tenke i totaløkonomi
Ifølge sivilingeniør Jens Staalby, medforfatter til boken ”Partnering ABC – En håndbog for bygherrer”, løper omkostninger til drift og vedlikehold av offentlige og næringsmessige bygg over 25-35 år generelt opp i flere ganger anleggsprisen. Tenker byggherren derimot i totaløkonomi, herunder minimering av omkostninger til drift, service og vedlikehold, blir det mulig å spare helt opp til 20 % av de samlede omkostningene.

“Det er mange millioner for boligselskapene som kan hentes hjem ved å velge de riktige løsningene. Men det krever at man tenker fasader, innervegger, gulvbelegg, overflater, fliser, energikilder osv. inn i en samlet helhet. – Ofte betyr det litt større anleggsutgifter, men det gir store besparelser på lengre sikt”, forklarer Tommy Bisgaard.

Arkitektoniske løft gir bedre sosialt miljø
Ifølge Tommy Bisgaard er den optimale løsningen fullmurte teglvegger. Dermed får man glede av alle fasetter av murverkets egenskaper, både som klimaskjerm og i forhold til inneklima og energiriktighet. – Men det er også store gevinster å hente ved renovering eller etterisolering av fasaden:

“Både i Sverige og i Danmark er det enormt positiv erfaring med murstein til renovering av nedslitte og sosialt belastede bebyggelser. – Det har medført markant mindre hærverk, større trygghet for beboerne og en mer innbydende arkitektur som tiltrekker mer ressurssterke beboere”, forteller Tommy Bisgaard.