Linkedin RSS Svenska Dansk

Ny app gir inspirasjon til arkitekter

16-06-2014LAST NED BILDE

Nå kan landets arkitekter la seg inspirere av teglets mange fordeler. Byggitegl.no har utviklet en ny web-app med spesielt tanke på samarbeid mellom arkitekter og teglprodusenter.

”Det er håpet vårt at tegl-appen vil inspirere og bli et godt samtale- og samarbeidsredskap når det f.eks. skal velges de mest bærekraftige, energiriktige og holdbare løsningene eller utvikles nye teglsteinsformater som matcher arkitektenes visjoner”, uttaler Tommy Bisgaard, direktør for Byggitegl.no.

Appen skisserer de mange fordelene ved å bygge i tegl, fra evnen til å skape et godt inneklima og et lavt behov for vedlikehold til de store økonomiske gevinster, som blant annet skyldes besparelser på varme og utskiftning av materialer. Appen inneholder også en rekke konkrete eksempler som illustrerer de mange mulighetene.

Appen dekker et behov
”I teglbransjen har vi erfart et stort behov for et kreativt samtaleredskap når arkitekter og teglprodusenter møtes. Appen imøtekommer dette behovet”, forteller Tommy Bisgaard.

Se teglappen her