Linkedin RSS Svenska Dansk

Fremtidens mur – slank, sterk og bærekraftig

11-11-2013LAST NED BILDE

Krav om bærekraftighet og bedre isoleringsevne i hus stiller store krav til fremtidens murer. En av utfordringene er bl.a. å utnytte naturens ressurser bedre og oppnå lave U-verdier uten å øke veggtykkelsen. Teglbransjen arbeider derfor for nye høyeffektive og slanke murløsninger som tar på seg denne utfordringen.

”Tidligere gjorde man murer i nybygg tykkere for å etterleve energikravene. Men hvis vi skal unngå å ende med husmurer som er like tykke som gamle borgmurer med et stort materialforbruk og lavt nettoareal, er vi nødt til å nytenke murenes konstruksjon og overveie kombinasjonen byggematerialer i tegl og isolering på nytt”, sier Tommy Bisgaard fra Byggitegl.no.

Teglbransjen er derfor i full gang med å utvikle nye bærekraftige og energieffektive løsninger som kombinerer nye typer fast isolering med nye steinformater og mørteltyper. Målet er å bevare murene forholdsvis smale, men samtidig gi dem større styrke enn de tradisjonelle murtypene.

Slanke EPS-søyler og spesialmørtel styrker muren
En av teglbransjens nye løsninger til fremtidens murer kombinerer f.eks. EPS-blokker med smalere murstein og nye mørteltyper. EPS-blokkene klebes sammen med formur og bakmur, slik at det oppstår slanke ”isolerings-søyler” med styrker som er opp til 10 ganger sterkere enn tradisjonelt murverk, noe som også gir teglmuren en høyere stabilitet. EPS-søylene overflødiggjør de stabiliserende stålsøylene som ofte utgjør markante kuldebroer.

”Umiddelbart skulle man kanskje tro at en smal mur er en ustabil mur. Men kombinert med EPS-blokkene oppnår man en styrke som er høyere enn tradisjonelle løsninger”, forklarer Tommy Bisgaard, og fortsetter: ”Det smarte er at det blir mulig å kombinere bedre isoleringsevne med en smalere og sterkere mur og dermed skape en mer bærekraftig løsning. Man får, så å si, både i pose og i sekk.”

Nye mørteltyper vil også bidra til bedre løsninger. Forskjellige former for spesialmørtel gjør det mulig å øke styrken mellom mørtelen og mursteinene og derved styrke muren.

Fremtidens murer er bærekraftige
Lave U-verdier for enhver pris er ikke målet for teglbransjens nye energiløsninger. Tvert imot anlegges det et livssyklusperspektiv som tar høyde for materialenes miljøpåvirkning fra produksjonsfasen og i hele murens levetid - inklusiv deponi. Her er vedlikehold og resirkulering av byggematerialer også vesentlige parametere.

”De økte kravene til isoleringsgrad avspeiler et samfunnsmessig ønske om å skåne miljøet gjennom ekte bærekraftighet. Derfor bør man ikke nøyes med å se på byggematerialenes isoleringsevne. Man bør også sikre seg at kombinasjonen av materialer i fremtidens murer påvirker miljøet minst mulig i hele byggevarens livssyklus. Det er det vi arbeider ut fra i de nye tegl- og isoleringsløsningene,” forteller Tommy Bisgaard.

Tegl er en miljøriktig løsning
Tegl består av leire og er et 100 % naturmateriale. Det inneholder ingen giftige stoffer, krever stort sett intet vedlikehold og har en holdbarhet på over 100 år.

Utvinning av tegl etterlater ingen arr i landskapet fordi muld og overjord legges tilbake igjen etter utgraving av leiren. Til brenning av tegl anvendes dessuten primært naturgass som gir det laveste CO2-utslippet pr. energienhet av de fossile brennstoffene.