Linkedin RSS Svenska Dansk

Sjarmerende fortau og gårdsplasser

19-09-2011LAST NED BILDE

Bruk værbestandige og lekre tegl- og murstein til belegningen

Vi har sett det før; grå masser av fliser, betongstein og asfalt. Det er billige materialer, men de mangler i stor grad sjarme og uttrykk. I likhet med byens mer attraktive arkitektur, er det i stedet mange flere muligheter for å skape personlige og uttryksfulle rom i byen med murstein og tegl.

”Med murstein kan man kombinere farger, formater og struktur som sammen kan skape en stemning. Steinene tilfører en sjel og sjarme som bare økes med tidens patina. Man skjelner mellom marktegl og hageteglstein. Marktegl er hardtbrente teglsteiner. De tåler frost og salting og er derfor opplagte til gårdsplasser, terrasser og stier som saltes om vinteren. Hageteglstein er bløtstrøkne teglstein som tåler frost og brukes til å forskjønne kanter og bedavgrensninger,” forteller Tommy Bisgaard fra byggitegl.no og fortsetter:

”Fordi leire er naturens eget materiale, er tegl og murstein fargeekte og fargebestandige. De kan legges i mønstre og brukes som ren utsmykning eller til å gjøre områder større, mindre, smalere eller bredere. Samtidig er murstein et såkalt uorganisk materiale som har den fordelen at mikroorganismer som f.eks. sopp og mugg ikke kan sette seg eller vokse på steinene. Og når stenene først er lagt, skal de ikke vedlikeholdes og holder ofte i over 100 år.”

Utenlanske erfaringer

I Amsterdam har bystyret besluttet at veibelegning skal være en del av deres obligatoriske, bærekraftige fokus. Det betyr i praksis at veibelegningen i alle byens 30 km/t-soner allerede er skiftet ut, og flere fortauer og veier skal i fremtiden skiftes ut med murstein. Effekten er ifølge konsulentburået Aviesbureau Tauw – i tillegg til flotte gater og fortau – en besparelse på 237 kiloton CO2 svarende til 26.000 husholdningers årlige utslipp.

Se mer på byggitegl.no

Byggitegl.no

De ledende aktører inden for murværk og tegl står bag byggitegl.no. Sammenslutningen består af såvel norske producenter, forhandlere og udførende muremestre i samarbejde med Kalk- og Teglværksforeningen i Danmark.

Byggitegl.no er med på å fremme informasjon og utdannelse innenfor branchen, samt å støtte forskning og utvikling innenfor produksjon og bruk av medlemmenes produkter.

Byggitegl.no har et aktivt samarbeide med en rekke norske og utenlanske interesseorganisasjoner, hvor de ønsker å påvirke det moderne samfunn, det murte bygg, miljø og utdannelse på en positiv måte.