Linkedin RSS Svenska Dansk

Å BYGGE HUS

11-10-2013LAST NED BILDE

Å skulle bygge hus er en stor beslutning som krever mange overveielser. Samtidig er det en utrolig spennende prosess, fordi du i aller høyeste grad kan påvirke det endelige resultatet og få et hus som er bygget ut fra dine behov.

Når du har en tomt å bygge på, har du flere muligheter. Hvis du allerede har en ide om hvordan huset skal se ut, men ikke er hverken arkitekt eller håndverker, så er det en god ide å kontakte fagfolk. Første skritt er som regel å få en arkitekt til å utarbeide en skisse. Du kan, i samarbeide med arkitekten, justere hustegningen i forhold til dine ønsker og økonomiske ressurser. Det er en god ide å ha tegnet en skisse selv, før du setter en arkitekt på oppgaven.

Når du og arkitekten har blitt enige om tegningen vil en ofte bruke en entreprenør for å prosjektere byggingen og for å utarbeide et prisoverslag. Husk å være oppmerksom på lovgiving og mulige kommunale restriktioner i forhold til dine planer og størrelsen på byggearealet.

En annen måte å få realiseret husplanene på er å kontakte et typehusfirma. Typehusfirmaer selger forskjellige typer hus. Selv om det er snakk om faste konsepter, har du fortsatt mange muligheter for å sette ditt eget preg på huset – både i forhold til størrelse, byggematerialer og rominndeling.