Linkedin RSS Svenska Dansk

FLERE KVADRATMETRE TIL HUSET

11-10-2013LAST NED BILDE

Du trenger ikke nødvendigvis å selge huset ditt selv om du ønsker flere kvadratmetre. Du kan også overveie en ut- eller ombygning av det eksisterende hus. Bor du i et etplanshus, kan du få ekstra kvadratmetre med å bygge en etasje oppå det eksisterende hus.

Hvis huset ditt har flatt tak, kan et større boligareal oppnås med å heve taket. Det kan gi en ekstra etasje, men med litt færre kvadratmetre på grunn av den skrå takkonstruksjonen.

Det er selvfølgelig viktig at du forbereder dig før du starter på en ombygning:

- Klargjør hva dine ønsker og behov for ut-/ombygningen av ditt hus er.
- Lag en prioriteringsliste – hva har du bruk for og hva kan du leve uten.
- Hva er realistisk å få gjort innenfor de økonomiske rammene du har satt.
- Undersøk om det er spesiell lovgivning eller servitutter for utvidelse og bruk av materialer på eiendommen din, eller i nabolaget.