Linkedin RSS Svenska Dansk

Hold varmen på terrassen

30-07-2012LAST NED BILDE

En murt peis holder deg varm på både lyse sommernetter og tidlige høstkvelder.

Den lyse norske sommernatten inviterer til hygge på terrassen, men antallet tropenetter er det jo ikke så mange av. Derfor er vi vant til, som kvelden skrider fram, å ha gensere og tepper i nærheten, og supplere med en elektrisk eller gassbasert terrassevarmer. Men det finnes et godt alternativ – en murt peis.

En murt peis har mange fordeler; flammer som varmer, lyden av knitrende tre og lukten av bål. I tillegg oppnår du en utrolig god varmeutnyttelse. Når du tenner peisen, blir teglsteinene varmet opp, og på grunn av steinenes høye varmeakkumuleringsevne, vil de i løpet av de neste timene også avgi mye varme – selv når ilden har brent ut.

”Med en peis kan man få mer ut av de lyse sommernettene, og av høsten som følger – spesielt hvis peisen er plassert et sted hvor man kan sitte i le av en mur. Fordelen ved en murt peis, er mursteinenes evne til å holde på varmen. Det kan man ikke oppnå med en terrassevarmer. Så snart du slukker gassen eller strømmen, forsvinner varmen”, forteller direktør for Kalk- og Teglværksforeningen, Tommy Bisgaard.

I forhold til både peisens plassering og dens utseende har man et mangfold av muligheter. Den kan mures som en del av huset, og evt. være forbundet med en innendørs peis. Man kan også velge å plassere den i et murt gårdsmiljø, eller la den stå alene – eventuelt i utkanten av terrassen. I forhold til det utvendige utseende, kan peisen oppføres i ubehandlet murstein, eller pusses med innfarvet murpuss, hvis det passer bedre til boligen.

Hvad skal til?

Man skal være oppmerksom på en rekke forhold før man gir sig i kast med peisen. Bygningsreglementet skal selvfølgelig overholdes. Er du i tvil, så kontakt en skorsteinsfeier. Det er også viktig at både røykkammeret og skorsteinen har den riktige dimensjon og utforming, og at de er tilpasset hverandre. I tillegg skal det sikres et godt trekk i skorsteinen. Dette kan man med fordel styre med et spjeld. Åpne ildsteder skal ha en selvstendig skorstein. Til selve peisen bør man benytte seg av massive, ildfaste steiner. Vanligvis er ikke dette nødvendig for røykkammeret og skorsteinen, hvor alminnelige, massive bløtstrøkne steiner er velegnede.