Linkedin RSS Svenska Dansk

Tysk bærekraftsertifikat basert på felles europeiske standarder vil påvirke den norske byggebransjen

10-11-2015LAST NED BILDE

Den tyske DGNB-ordningen for bærekraftige bygg vinner frem i Europa og vil etter hvert få fotfeste også i Norge. Dette skyldes at den tyske ordningen bygger på ekte livssyklusanalyser, samt også bygger på felleseuropeiske standarder for bærekraft både på produktnivå og bygningsnivå. Teglbransjen er klar til å omsette denne visjonære ordningen samt tilhørende europeiske standarder til norske forhold.

DGNB står for Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen og med denne ordningen ser man på bygninger som helhet i hele deres levetid, og det er derfor snakk om ekte LCA-vurderinger. Intet aspekt er glemt i hele livssyklusfasen. Hvis man vil snakke om bygningers reelle nivå av bærekraft, er DGNB absolutt den av de sertifiseringsordningene som utviser størst potensiale”, uttaler Tommy Bisgaard, mangeårig medlem av de Europeiske Byggematerialeprodusentenes bærekraftkomité og direktør for Byggitegl.no.

DGNB-ordningen ser bærekraft som et samspill av miljømessige, økonomiske og sosiale faktorer. På den måten dekkes alt fra byggematerialers levetid, gjenbruk og samlet miljøpåvirkning til inneklima og kostnader til bl.a. vedlikehold.

Etterspurt av byggherrer

Den nordiske teglbransjen har vært inspirert av DGNB-ordningen allerede fra starten i 2009. Ifølge Tommy Bisgaard har arbeidet med sertifiseringsordningens prinsipper plassert tegl som et av de kanskje mest bærekraftige byggematerialene på markedet å benytte i klimaskjerming i all slags vind og vær:

”Tegl har en ekstrem høy score på stort sett alle bærekraftindikatorer. Det merker vi godt på etterspørselen. Mange byggherrer er spesielt interesserte i teglets evne til å skape et godt inneklima for å sikre brukernes trivsel og produktivitet, samt lavt vedlikehold og lang levetid. Men vi opplever også at det er CSR-politikker (Corporate Social Responsibility) som driver interessen”, forteller Tommy Bisgaard.

Dermed matcher teglbransjens erfaring konklusjonen fra en undersøkelse fra bankvirksomheten BNP Paribas. Ifølge denne drives etterspørselen på tysk sertifiserte bygg av virksomhetenes engasjement i CSR.

Klar til norske forhold

I Norge er BREEAM-standarden en av de kjente sertifiseringsordninger på bygningsnivå. DGNB-standarden har ennå ikke vunnet innpass her hjemme selv om den er bygget på felles europeiske standarder, er ekte LCA basert og framtidssikret. Teglbransjen er imidlertid klar til å endre dette:

”I de 6 årene vi etterhvert har arbeidet med DGNB i skandinavisk og internasjonal sammenheng, har vi fortløpende samlet både kunnskap og erfaring fra bærekraftig bygg i hele Norden. Vi kjenner de nasjonale forskjellene. Derfor er vi godt rustet og klar til å bygge etter DGNB i hele Norden”, uttaler Tommy Bisgaard.

Les temahefte om tegl og bærekraft: http://issuu.com/byggitegl.no/docs/norsk_baerekraft_til_web

Les mer om tegl og DGNB på www.byggitegl.no eller www.teglapp.com

Pressefoto: Colourbox.com