Linkedin RSS Svenska Dansk

Bedre skolebygg kan styrke læringen

15-06-2015LAST NED BILDE

Vi gir milliarder av kroner til skolereformer, oppdatering av lærerutdannelser og kampanjer for bedre kostvaner, men mye tyder på at den beste investering i barnas utdannelse er noe så enkelt som murstein.

Mange barn har i dag store problemer med å konsentrere seg i timene, og mye tyder på at inneklimaet er en av de vesentligste årsakene til prestasjonsvansker. En rekke undersøkelser fra Center for Undervisningsmiljø viser at 20 % av elevene på nordiske barneskoler opplever et dårlig inneklima. Blant de som opplever et særlig dårlig inneklima mener nesten 30 % dessuten at de ikke lærer så mye i skolen eller kun lærer litt av og til. Disse tallene står i skarp kontrast til skoler med et godt inneklima, hvor kun 4 % av elevene føler de har problemer.

Barna fortjener bedre arbeidsvilkår
”Barna våre bruker mange timer hver dag i skoler og institusjoner, og vi stiller store krav til deres prestasjoner. Derfor fortjener de også å ferdes i omgivelser som fremmer læring og helse. Vi bør lytte mer til deres opplevelse av skolemiljøet, for det finnes faktisk gode, enkle løsninger på mange av deres problemer”, mener Tommy Bisgaard, direktør for Byggitegl.no.

”Mange av oss er veldig kontante og kvalitetsbevisste når det f.eks. gjelder det vi spiser og kritiske til forurensning av miljøet. Når det dreier seg om våre bygninger er det imidlertid de færreste som kjenner til de optimale mulighetene og stiller særlige krav til deres innredning", sier Tommy Bisgaard, og fortsetter: "Men det er nødvendig også å tenke kvalitet i bygget hvis vi skal gi våre barn optimale innlæringsvilkår”.

Kravene til skolebygg bør skjerpes
Allerede i 2008 gjorde Norges Astma- og Allergiforbund oppmerksom på at de norske lovkravene om ”godt inneklima” på skoler ikke var spesifikke nok, og at det ikke fantes en landsdekkende norm på området. Kun 50 % av landets skoler var på undersøkelsestidspunktet godkjent etter miljørettet helsevern.

Inneklimaet i klasserommet bestemmes av en kombinasjon av lyder, varme, lukt, kulde, trekk og fukt. Det gjelder derfor å velge byggematerialer som ikke forsterker problemene, men tvert imot reduserer dem. Det er ganske få materialer som har de nødvendige egenskapene, men mursteinsbygg er en god og veldokumentert løsning som har fungert i mange hundre år.

Tegl er et organisk materiale som fremstilles av leire og brennes ved over 1000 grader. Mikroorganismer som sopp kan derfor ikke gro på tegl, da det ikke inneholder noen næring. Murstein har også en høy varmeakkumuleringsevne som holder temperaturen kjølig om sommeren og varm om vinteren. I tillegg er de støydempende og tar ikke skade av fukt. Foruten et sunt og behagelig inneklima medfører de stabile innendørstemperaturene også en vesentlig reduksjon i energiforbruket til oppvarming og kjøling.