Linkedin RSS Svenska Dansk

Et verdig liv for våre eldre krever også de riktige boligene

14-07-2014LAST NED BILDE

Eldreomsorg er et område med knappe resurser. Noen av landets eldre har derfor måttet erfare at deres livsvilkår forringes i takt med flere besparelser. Det er likevel mulig å oppføre bærekraftige eldreboliger, som både gir kvalitet for innbyggerne og besparelser for kommunene over mange år, noe som kan være påkrevet, da vi også blir flere eldre.

”Man er nødt til å tenke i byggematerialer som sikrer et godt inneklima hvis man vil ha de optimale eldreboligene. Mange eldre plages av problemer med luftveiene. Derfor er det uforsvarlig å plassere dem i bygg med dårlig inneklima, hvor f.eks. trekk, varierende temperatur, støv, partikler, fukt eller muggsopp i materialene forverrer symptomene deres”, uttaler Tommy Bisgaard, direktør for Byggitegl.no.

Godt inneklima og økt boligkvalitet er samtidig ensbetydende med store besparelser for kommunene, noe man også har sett ved f.eks. skolebygg.

Kvalitet og besparelser går hånd i hånd 
Eldreboliger i murstein og tegl gir kommunene den beste investeringen for pengene, da murstein og tegl holder sin verdi bedre enn de fleste andre byggematerialer. Det viser bl.a. en undersøkelse som White Arkitekter har foretatt. Allerede etter 10 år er et mursteinshus 15 % mer lønnsomt enn f.eks. et trehus. Etter 50 år er tallet steget til 21 %. Tommy Bisgaard forklarer dessuten at driftsomkostningene ved teglhus er mindre enn ved bruken av de fleste andre materialer. 

”Murverk og tegl holder i tillegg stabile temperaturer i boligen. Er boligen bygget som et passivhus vil det være enda flere besparelser, da oppvarmingen produseres av f.eks. solvarme eller varmen fra de menneskene og apparatene som er i huset. I tillegg krever murverk ingen overflatebehandling eller maling. Det minsker driftsomkostningene markant”, forklarer Tommy Bisgaard.

Pressefoto: Colourbox.com