Linkedin RSS Svenska Dansk

Beskytt boligen din mot radon

03-02-2014LAST NED BILDE

Norge er et av de landene i verden med de høyeste radonkonsentrasjoner i inneklimaet. Nesten hver 10 bolig har en for høy konsentrasjon, hvilket svarer til at ca. 450 000 nordmenn lever med forøket risiko for lungekreft.

I gjennomsnitt oppholder nordmenn seg innendørs omtrent 22 timer i døgnet, og det stiller krav til et godt inneklima.

Direktør Tommy Bisgaard fra Byggitegl.no gir sine anbefalinger til hvilken type konstruksjon du skal se på når du vil minimere risikoen for radon, og samtidig skape et godt inneklima.

Tette konstruksjoner beskytter
”Det er viktig at huset har en god og tett konstruksjon ned mot bakken, da gassarten radon siger opp fra grunnen og kan spaltes til radioaktive stoffer. Hvis konstruksjonen er korrekt vil solid og tett mursteinsverk og gulv forhindre at større mengder radon siger inn mellom revner og sprekker” forteller Tommy Bisgaard.

Det kan være en høy konsentrasjon av radon i hus uten kjeller, men i hus med kjeller uten utluftinger er det i kjellerrommene at konsentrasjonen oftest er høyest. Det er derfor viktig at det er stengt godt av mellom kjellerrom og første etasje, samt at det er en viss form for luftskifte i kjelleren.

Husk veggene
Det siger også noe radon inn gjennom veggene, så også her gjelder det å ha en tett bygningskonstruksjon. ”Husets stand og konstruksjon har betydning for hvor mye radon det er i huset ditt, så det gjelder å ha et tett og solid hus bygget av kvalitetsmaterialer, samt å sørge for en korrekt plassert og intakt fuktsperre”, forteller Tommy Bisgaard.

Inner- og yttervegger av murstein, er i samspill med en korrekt fuktsperre en solid konstruksjon.

”Et mursteinshus kan også stå imot en lang rekke værmessige utfordringer som f.eks. økt nedbør, vind og frost. Med kraftige og tette inner- og yttervegger er du bedre beskyttet mot radongassen” forteller Tommy Bisgaard.

Inneklimaet er viktig
Ifølge WHO er radon den nest hyppigste årsaken til lungekreft. God utluftning og et generelt godt inneklima kan redusere radon i hjemmet. Tegl er et 100 % naturmateriale, og porene i murstein gjør at fukt og damp fra et rom suges opp og ledes ut gjennom husmuren bedre enn mange andre materialer.