Linkedin RSS Svenska Dansk

Skoletiden kan forkortes hvis inneklimaet er godt

06-01-2014LAST NED BILDE

Det er ikke likegyldig hvordan vi bygger skolene i landet. Undersøkelser viser at elevene lærer 20 % bedre hvis vi bygger i materialer som skaper et godt inneklima.

”Det er tankevekkende at noe så enkelt, og ofte oversett, som valget av byggemateriale har så avgjørende betydning for elevenes læring. Med de riktige byggematerialer betyr det jo i prinsippet at elever som går 10 år på skolen, kan lære det samme på bare 8 år. Det gir spennende perspektiver for både undervisningssektoren og samfunnet som helhet”, uttaler Tommy Bisgaard, direktør for Byggitegl.no, som nettopp har utgitt en brosjyre om sammenhengen mellom murstein, et godt inneklima og økt læring.

Stabil temperatur krever de riktige materialene
Det er især temperatur og luftkvalitet som påvirker elevenes læring og produktivitet. Forskning fra Danmarks Tekniske Universitet viser at når temperaturen og CO2-niveauet i et klasselokale stiger, så falder læringsevnen. Det gir problemer som hodepine, konsentrasjonsvansker, tretthet og nedsatt produktivitet. En stabil temperatur på 21-22°C gir derimot elevene opp til 20 % høyere utbytte av undervisningen og samtidig større velvære.

En stabil temperatur i klasselokalene avhenger i høy grad av valget av byggematerialer. Er veggene bygget av lette materialer, er temperaturutsvinget markant større enn hvis veggene er bygget av et tungt materiale som tegl. Tegl har en naturlig evne til å holde på varmen og sikre en stabil temperatur.

Arkitektene ønsker murstein i skolene
Bruken av tunge byggematerialer er imidlertid fallet til fordel for lette konstruksjoner av tre og gips:

”For ti år siden tegnet vi mange skoler hvor vi brukte murstein både utvendig og innvendig, men siden den gang er kun noen få skoler blitt bygd med innervegger av murstein. I stedet bruker man en kombinasjon av tre og gips, fordi det er billigere. Vi vil gjerne ha mer tegl i skolenes innervegger, fordi murstein er et mer estetisk og et mer slitesterkt og holdbart materiale enn en vegg som er bygget av tre og gips. Tegl har samtidig en lydabsorberende effekt som gjør materialet spesielt godt egnet i klasserom”, sier arkitekt Stein Sole fra arkitektgruppen Lille Frøen, som siden 1986 har designet barnehager, skoler og universitetsbygg.

Les brosyren om murstein, inneklima og læring her