Linkedin RSS Svenska Dansk

Murstein holder på varmen

04-12-2012LAST NED BILDE

Ny forskning viser at en fullmurt bygning vanligvis vil ha et beregnet energibehov som er opp til 10-15 % lavere enn en tilsvarende ekstra lett bygning.

Tall fra Nordic Journal of Architectural Research viser at klimaforandringene vil medføre et varmere klima. I fremtiden vil temperaturen stige med minst 3 grader både sommer og vinter. Konsekvensen er, at fremtidens behov for oppvarming vil reduseres med 15%, mens den energien som skal brukes til avkjøling, vil stige med 40%.

”Termisk masse er den tekniske betegnelsen på byggematerialers evne til å oppta og avgi varme, og på den måten holde på varmen i boligen. Murverk har en høy termisk masse og er velegnet til å akkumulere overskudsvarme. Veggene opptar varme om dagen og avgir den om natten. En lett konstruksjon i materialer som f.eks tre, gips, stål og glass har ikke den samme evnen til å akkumulere overskuddsvarme. Derfor krever lette konstruksjoner mer energi enn teglhus i kalde perioder”, forklarer Tommy Bisgaard, direktør for Byggitegl.no

Vi sparer på varmen, men bruker pengene på avkjøling

”Kort fortalt har tunge konstruksjoner flere egenskaper som gjør at risikoen for overopphetning om sommeren reduseres. På den måten unngår man å skulle bruke energi på avkjøling. Om vinteren kan et teglhus akkumulere varmen bedre, noe som i høy grad øker komforten i boligen. Energibehovet til oppvarming og avkjøling er helt avgjort mindre i en tung konstruksjon, når man sammenligner med en lett konstruktion”, sier Tommy Bisgaard.

Fordeler med termisk masse

• Termisk masse bidrar til en mer stabil innetemperatur, og dermed til et bedre inneklima og en høyere komfort.

• Reduserer strømforbruket til avkjøling.

• Det er de ytterste ca. 10 cm av det tunge elementet som i stor grad akkumulerer temperaturforskjellene. Derfor                kreves det ikke nødvendigvis de store dimensjoner for å oppnå ønsket effekt.

Pressefoto: Colourbox.com