Linkedin RSS Svenska Dansk

TEMPERATUR

11-10-2013LAST NED BILDE

Kontroll over temperaturen i en bygning oppleves av mange som den viktigste forskjellen mellom ute- og inneklima. Opprettholdelse av en komfortabel innetemperatur bør skje med en passende styring og varmeytelse. Veggene skal ha tilstrekkelig varmeisolering, og vegger i bygg som oppfyller bygningsreglementet er vanligvis godt isolerte.

Et murbygg kan vanligvis bygges like så høyisolert og energiriktig som et hvilket som helst annet bygg. Det er helt klart et spørsmål om å unngå kuldebroer i konstruksjonen og å sikre tilstrekkelig isolering i hulmuren.

Murverk er en tung, varmeakkumulerende konstruktion som i mange tilfeller gir mer stabile temperaturer innendørs. Dette viser sig ved at innendørstemperaturen i et murbygg ikke svinger særlig mye mellem dag og natt, altså høye og lave utendørstemperaturer. Evnen til varmeakkumulering viser sig f.eks. ved at innendørstemperaturen ikke stiger for mye på en sommerdag med høye temperaturer utendørs, eller at innendørstemperaturen ikke faller voldsomt på kalde vinternetter.

En murvegg vil vanligvis være langt bedre til å utjevne romtemperaturen innendørs enn vegger av tre, gips eller tilsvarende lette konstruksjonsmaterialer.

Murverk kan heller ikke brenne. På grunn av vekten og den store varmeakkumuleringen til en murvegg trenger varmen fra en brann ikke særlig fort inn i muren. Murverk betraktes derfor som noe av det ypperste i forhold til å modstå brann. Et murhus avgir heller ingen giftige damper under en brann.

Pressefoto: Colourbox.com