Linkedin RSS Svenska Dansk

LUFTKVALITET

11-10-2013LAST NED BILDE

Et mekanisk ventilasjonsanlegg vil sørge for et økt luftskifte.

Men det er viktig å være oppmerksom på at det også kan tilføre nye partikler eller kjemikalier til boligen, enten fra utendørsluften eller fra kimer og andre stoffer som sitter i ventilasjonsanleggets rør. Det skal bemerkes at det er utrolig vanskelig å rengjøre eller å holde et eldre ventilasjonsanlegg forurensningsfritt. Visse tunge byggematerialer, f. eks. en murkonstruksjon, kan absorbere kjemikalier og senere avgi dem igjen eller transportere dem gjennom muren og ut av bygningen. Et murhus kan absorbere og inneholde 10-200 ganger så høy konsentrasjon av et kjemikalie som finnes i selve luften i bygningen. Det er en fordel fordi forurensningen derfor kan dempes og man vil ikke oppleve de store variasjoner i luftkvaliteten, på samme måte som i tette konstruksjoner.

Velkonstruerte og velventilerte hus i murverk har få fuktproblemer. På grunn av de gode byggematerialene har man ikke plager i form av biologisk vekst som hussopp eller husstøvmidd. Da murverksmaterialer er uorganiske, kan biologiske vekster ikke finne næring i murverket. Hvis det brukes organiske materialer som f.eks. tre, papp på gipsplater, tapet eller tapetlim, kan disse være grobunn for den biologiske vekst.

Tre er kjent for å avgi stoffer til luften inne. Det kan være formaldehyd, terpener eller stoffer som frigis i forbindelse med oksidering av stoffer i treet. Hva og hvor mye som avgis, varierer for de forskjellige treslag, treets forutgående behandling og eventuelle overflatebehandlinger som f.eks.maling. Ved omfattende bruk av ubehandlet tre som innvendig overflatebekledning må man regne med et økt ventilasjonsbehov hvis trelukten ikke skal virke dominerende.