Linkedin RSS Svenska Dansk

ALLERGI

11-10-2013LAST NED BILDE

En del av grunnen til den kraftig stigende forekomsten av allergi skyldes helt klart forhold omkring inneklimaet i bygninger.

Der er derfor god grund til å sikre et godt inneklima, noe som kan oppnås med sunne mursteinshus. I et godt konstruert murhus forekommer det sjeldent husstøvmidd eller vekst av hussopp i kombinasjon med fuktproblemer og høy luftfuktighet. Dessuten vil en rekke allergener, inklusive pollen, bare i begrenset omfang trenge inn i et teglhus fordi det vanligvis ikke er behov for tvungen mekanisk ventilasjon.

Forurensning og allergifremkallende damper fra byggevarer eller overflatebehandling i form av trebeskyttelse eller maling kan også unngås med et murbygg – spesielt  hvis man beholder de "rå" mursteinsmurene inne i boligen og innermurene behandles med silikatfarger eller pusses med farget mørtel uten bruk av diffusjonslukket maling. Det benyttes nemlig ingen bestanddeler av kjemikalier i produksjonen av murstein, byggestein og tegltakstein. Byggematerialene forurenser derfor ikke og avgir ingen kjemikaliedamper.

Det murte hus er til en viss grad en diffusjonsåpen konstruksjon. Teglmurstein og visse byggestein er produkter med bedre diffusjonsegenskaper enn de fleste andre materialer til bruk i boligens klimaskjerm. Innendørs forurensningsplager i teglbygninger fjernes via utluftning, deponering på indre overflater og diffusion gjennom klimaskjermen. Tette konstruksjoner med f.eks. fuktsperre (som kreves ved lette indervegger av f.eks. gips og tre) vil i langt de fleste tilfeller, i motsetning til et mursteinshus, kreve en tvungen mekanisk ventilasjon.