Linkedin RSS Svenska Dansk

INNEKLIMA I ET MURBYGG

11-10-2013LAST NED BILDE

Der er mange faktorer som innvirker på inneklimaet. Det er derfor viktig at alle parametre er tatt i betraktning når en bygnings inneklima skal vurderes. Derfor skal man bl.a. forholde seg til eventuelle partikler, allergifremkallende stoffer, hussopp, luftkvalitet, fukt, temperatur og temperatursvingninger, trekk, lyd, vibrasjoner, lys, utsikt, elektriske og elektrostatiske forhold, samt ioniseret og radioaktiv stråling.

SBi (Statens Byggeforskningsinstitut i Danmark) og DTU (Danmarks Tekniske Universitet) har begge arbeidet med inneklima og de faktorene som påvirker inneklimaet i en bygning, både positivt og negativt. Rapportene kan leses i deres fulle lengde på disse sider. Rapportene gjennomgår de forskjellige parametres innflytelse på inneklimaet og sammenligner inneklimaet i de forskjellige byggeformer.

Det murte hus får toppkarakterer i alle sammenligninger for inneklima. Inneklimaet er ikke påvirket av de materialer som brukes i et murbygg som består av materialer som er produsert av naturens egne uorganiske materialer, f.eks leire, kalkstein, sand, stein og grus. En veldefinert brenningsprosess gjør disse byggematerialene spesielt motstandsdyktige over for vær og vind. Dette bidrar også til mursteinshusets utrolig  lange levetid og det minimale behov for vedlikehold, hvilket gir det murte bygg virkelig gode livssyklusanalyser.

Pressefoto: Colourbox.com