Linkedin RSS Svenska Dansk

ANDRE FORHOLD SOM PÅVIRKER INNEKLIMAET

11-10-2013LAST NED BILDE

Lyd og vibrasjoner

Lyder, ekko og vibrasjoner som trenger gjennom konstruksjonen eller veggen, oppfattes forstyrrende og sjenerende av nesten alle mennesker. Jo tyngre masse en konstruktion har, jo bedre dempes gjennemtrengingen av lyd. Mursteinsvegger lydisolerer derfor godt, som oftest bedre enn vegger av lette konstruksjoner. De indre enkeltveggers lydisolering avhenger først og fremst av deres masse pr. m2. Lette konstruksjoner lydisolerer derfor dårligst mot lavfrekvent støy. I rom med overflater med struktur er etterklangtiden ofte lavest.

Selv små utettheter ved samlinger og vinduer vil la lyd trenge gjennom fra et rom til et annet.

Lys og utsikt

Mennesker trives generelt ikke så godt uten lys og sol. De beste lysforhold innendørs kan oppnås med lyse innvendige overflater og en innretning som ikke øker lysabsorbsjonen og reflekser.

Vindusfelter øker velværen for mange i løpet av dagtimene.

Elektriske og elektrostatiske forhold

Statisk elektrisitet fra f. eks byggematerialer påvirker inneklimaet negativt. Det er derfor viktig å minske risikoen for statisk elektrisitet fra de forskellige materialer.

Ioniseret og radioaktiv stråling

Ioniseret og radioaktiv stråling - inklusivt radonstråling - bør minimeres eller helt unngås ved å være veldig omhyggelig når man velger materialer og konstruksjoner til boligen.

Pressefoto: Colourbox.com