Linkedin RSS Svenska Dansk

FOR MYE FORMALDEHYD I NYBYGG

11-10-2013LAST NED BILDE

En dansk undersøkelse avslører at det i hvert 4. nybygg i Danmark, som inneholder treplater, avgis så store mengder formaldehyd at det overskrider WHO’s anbefalte grenseverdi.

Hvis man overveier å bygge nytt hus eller å kjøbe et nybygg, er det en god idé å velge murstein framfor tre. Trekonstruksjoner, spesielt i nybygg, har høye konsentrasjoner av det farlige stoffet formaldehyd. Det forekommer i luften som avgasser fra trebaserte produkter som f.eks. tre eller spon- og kryssfinerplater. Murstein og mørtel avgir derimot ikke formaldehyd.

Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet målte mengden av formaldehyd i 20 nybygg i Danmark. Husene, som ble bygget mellom 2001 og 2007, representerer de bygninger med det mest omfattende bruk av treprodukter som avgir formaldehyd, som man umiddelbart kunne finne.

Resultatet av undersøgelsen som fant sted mellom februar og juni 2007, viser at i 2 av husene var formaldehyd konsentrasjonen så høy at den overskrider WHO's retningslinjer for den høyeste 30 minutters gjennemsnits-konsentrasjon på 0,10 mg/m3.

Formaldehydmålingene i de nybyggene, viste en middelverdi på 0,050 mg/m3. Forskerne konkluderte også med at verdiene i denne rapporten svarer til de verdier som er funnet i svenske og tyske undersøkelser.

Formaldehyd kan være allergiframkallende og er under mistanke for å forårsake lungekreft. Ifølge bolius.dk viser undersøkelser at spesielt følsomme personer kan lukte formaldehyd og reagere med irritasjon i slimhinner og øyne ved konsentrasjoner helt ned til 0,06 mg/m3. Forekomsten av formaldehyd i luften kan også gi økt risiko for å utvikle eksem. I Tyskland har man fastsatt en grenseverdi for maksimuminnholdet av formaldehyd i boliger.

Forskerne fra Aalborg Universitet har påvist at de nyeste og de største hus har en tendens til å ha de høyeste formaldehydkonsentrasjoner.

Fukt i byggematerialer er med til å sette fart på utslippet av formaldehyddamp. Det er bekymrende når man ser på antallet av byggeskader som er forårsaket av akkurat fukt.

"I teglbransjen kommer resultatet av undersøkelsen ikke som noen overraskelse. Debatten har pågått i årevis, og vi merker også en stigning i antallet henvendelser fra allergiramte familier. De vil gjerne vite mer om det gode inneklima i murhus fordi de har hørt at murstein gir et sunnere inneklima” uttaler direktør Tommy Bisgaard fra den danske Kalk- og Teglværksforeningen.

Bilag:

Undersøkelsen 'Formaldehydkoncentrationen i nybyggede huse i Danmark' er utført av

Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet, Afdelingen for Sundhed og Komfort, feb. 2008. Forfattere: Ásta Logadóttir og Lars Gunnarsen.

Undersøkelsens beskrivelse

På bakgrunn av kontakter med produsenter og leverandører av treplater, samt typehusprodusenter ble det funnet 20 hus, 17 frittliggende hus og 3 rekkehus, som var bygget og tatt i bruk innenfor de siste 6 år. Målingene pågikk i husene fra februar t.o.m. juni 2007. Alle hus var bygget mellom 2001-2007.

Pressefoto: Colourbox.com