Linkedin RSS Svenska Dansk

TEMPERATUR

11-10-2013LAST NED BILDE

Kontroll over temperaturen i en bygning oppleves av mange som den viktigste forskjellen mellom ute- og inneklima.

Opprettholdelse av en komfortabel temperatur skjer med varmeinstallasjoner med passende styring og varmeytelse. Dessuten skal veggene ha en tilstrekkelig varmeisolering. Vegger i bygninger som oppfyller bygningsreglementet, har normalt en god isolering - ca. 10 ganger bedre enn tradisjonelle termoruter.

Det er allikevel viktig å være oppmerksom på at vegger med høy varmeakkumuleringsevne som f.eks veggene i en  murbygning, har mer stabile innendørs-temperaturer. Vegger som holder på varmen på denne måden sikrer f.eks. at innendørs-temperaturen ikke stiger for mye på sommerdager med høye utendørs-temperaturer, eller at temperaturen innendørs ikke faller voldsomt på kalde vinterdager.

Innendørstemperaturen i bygninger med lette konstruksjoner som ikke holder på varmen på samme måte, kan svinge utrolig mye og vil kreve et energitungt aircondition-anlegg.

Trekk fra utettheter ved vinduer m.m. påvirker temperaturen - og dermed indeklimaet - da trekk generelt oppfattes som negativt i langt de fleste måneder i året. Det er derfor viktig å unngå kald luft i form av trekk.

Pressefoto: Colourbox.com