Linkedin RSS Svenska Dansk

LUFTKVALITET

11-10-2013LAST NED BILDE

Dårlig luftkvalitet kan skyldes forurensing fra materialer i bygningen, mennesker, aktiviteter eller utilstrekkelig ventilasjon. En dårlig luftkvalitet kan gi ubehag og nedsatt produktivitet hos dem som bor eller arbeider i bygningen. I verste fall kan man få kreft.

Ventilasjon kan fortynne forurensingen fra kildene til luftforurensing. Det er viktig å være oppmerksom på at et mekanisk ventilasjonsanlegg selvfølgelig sørger for et økt luftskifte, men det kan også tilføre nye partikler eller kjemikalier til boligen - enten fra utendørsluften eller fra kimer og andre stoffer som sitter i ventilasjonsanleggets rør. Det skal bemerkes at det er utrolig vanskelig - om ikke umulig - å rengjøre eller å holde et eldre ventilasjonsanlegg forurensningsfritt.

Visse byggematerialer innen for murbygg - blant annet tegl - kan absorbere de fleste forurensende stoffer og senere avgi dem igjen eller transportere dem ut av bygningen gjennom muren. Det er en fordel fordi forurensingen dermed kan dempes eller fjernes helt.

Pressefoto: Colourbox.com