Linkedin RSS Svenska Dansk

ALLERGI

11-10-2013LAST NED BILDE

I dag lider flere og flere nordmenn av allergi. Den voldsomt stigende forekomsten av allergi skyldes blant annet et dårlig inneklima i mange bygninger. Når det gjelder mulighetene for å redusere plagene til de 20-30 % av befolkningen som har allergi, er det mange gode grunner til å anbefale det aller beste inneklima.

Allergikildene omfatter bl.a. husstøvmidd og hussopp i kombinasjon med fuktproblemer og høy luftfuktighet. Dessuten kan en rekke allergifremkallende stoffer som f.eks. pollen, trenge inn i bygningene sammen med den mekaniske ventilasjonsluft. Allergener – allergifremkallende stoffer – kan også komme fra forurensede byggevarer, f.eks. overflatebehandlet tre eller materialer som tidligere har vært utsatt for forurensing.

Byggematerialer som kan ”puste" (er diffusjonsåpne) har vanligvis en positiv innflytelse på luftkvaliteten og inneklimaet. De er med på å sikre et basalt luftskifte i bygningen.

Inneklimaet i bygninger med et utilstrekkelig luftskifte er derimot ofte dårlig. Det kan være bygninger som er bygget som tette konstruktioner - f.eks. med vanntette fuktsperrer i veggen. Her kan man snakke om å bo i en "osteklokke” eller i en "plastikkpose".

Tette konstruksjoner med f.eks. fuktsperrer vil i de fleste tilfeller kreve tvungen mekanisk ventilasjon. Anlegg som sikrer en tvungen mekanisk ventilasjon, skal være dimensjonert riktig samt være vedlikeholdt og rengjort for ikke å påvirke inneklimaet. Er ventilasjonsanlegget ikke rengjort, er det risiko for at en opphoping av luftforurensede stoffer i anlegget spres i boligen.

Pressefoto: Colourbox.com