Linkedin RSS Svenska Dansk

HVA ER ET GODT INNEKLIMA?

11-10-2013LAST NED BILDE

SBi (Statens Byggeforskningsinstitut i Danmark) og DTU (Danmarks Tekniske Universitet) har utarbeidet 2 spennende rapporter om inneklima og de faktorene som påvirker inneklimaet både positivt og negativt. Rapportene kan leses i deres fulle lenge på disse sidene.

Det er mange faktorer som påvirker inneklimaet. Det er viktig å ta alle parametrene i betraktning i forbindelse med vurderingen av en bygnings inneklima:

Allergiplager
Partikler/pollen
Muggsopp
Luftkvalitet
Fukt
Temperatur og temperatursvingninger
Trekk
Lyd og vibrasjoner
Lys
Utsikt
Elektriske og elektrostatiske forhold
Ionisert og radioaktiv stråling

Pressefoto: Colourbox.com