Linkedin RSS Svenska Dansk

INNEKLIMA & BÆREKRAFT BYGG

11-10-2013LAST NED BILDE

Der er mange grunner til at det er sunt, trygt og bærekraftig å bo i et mursteinshus med tegltak. Det handler ikke bare om å få et utrolig godt inneklima. Det handler også om å bygge bærekraftig. Så kan vi påvirke miljøet positivt og rette opp på de varslede klimaendringene de neste 100 år, samtidig med at vi bor sunt, trygt og godt.

I forhold til inneklima, har murstein og takstein god innflytelse på f.eks. innendørstemperaturen på både kalde og varme dager. Teglmaterialet kan dessuten absorbere en del av luftforurensingen i luften innendørs, og et muret bygg reduserer fukten i boligen. Murverk avgir heller ikke damp eller lukt.

Muggsopp, sammen med damp fra formaldehyd, er et stigende inneklimamessig problem i bygg. Det er veldig sjeldent man finner dette problem i helmurte teglhus fordi tegl ikke gir næring til mikroorganismer. Organismene kan derfor ikke leve i tegl.

Tegl er også sunt og trygt i en bredere forstand. I det murte bygg snakker vi om miljøvennlige produkter hvor råvarene hentes opp fra naturens egne ressurser i jorden. De ferdige teglproduktene forurenser hverken jorden, grunnvannet eller inneklimaet. Materialene har en sunn livssyklus, ikke minst på grunn av den utrolig lange levetiden på et murbygg (100 år eller mer), og fordi tegl nesten ikke har noe behov for vedlikehold. Når et murhus skal rives, kan murverket fjernes på en miljøvennlig måte og kan resirkuleres eller gjenbrukes uten behov for deponering på en søpleplass eller fylling. Teglen kan også erstatte nye naturråvarer.

Trygghet er mer enn bare inneklima og bærekraft. Det er også andre viktige forhold, f.eks. brannsikkerhet. Murte bygg med tegltak er i tilfelle av brann, mere sikre sammenlignet med mange andre former for byggematerialer.

På de neste sidene gjennomgås alle de aspekter som kalles Indikatorer, som inngår i BÆREKRAFTIG BYGGING, herunder alle parametrene for f.eks. INNEKLIMA.

Temahefte om bærekraft

Bærekraftighet, klimaforandringer og CO2-reduksjon fyller mye i debatten om fremtiden for det moderne vekstsamfunn.

Vi i teglbransjen er helt overbeviste om at bærekraft, innen for få år, vil være i fokus i forhold til alt som har med bygging og bygninger å gjøre.

Ganske enkelt fordi bygging og boligforhold utgjør den største del av vår samlede økonomi. Både når vi bygger, når vi lever og bor i bygningene og ikke minst når vi skal rive gamle bygninger.

Jo lengre en bygning holder, jo bedre er det for samfunnet og vårt felles miljø.

Temaheftet er på 20 sider.

Download temaheftet

Pressefoto: Colourbox.com