Linkedin RSS Svenska Dansk

Nordmenns livskvalitet forverres av dårlig inneklima

03-01-2012LAST NED BILDE

Det har blitt større fokus på inneklima, helse, velvære og komfort. Det skyldes blant annet forskningsresultater som viser sammenhenger mellom dårlig inneklima og sykdom.

Velvære og livskvalitet har blitt nøkkelord i dagens samfunn. Nordmenn vil ha et liv med trivsel, god helse og minimalt med stress. Når man ser på hvordan man kan optimere livsbetingelsene, er det helt avgjørende å inkludere boligens fysiske rammer. De fleste tilbringer helt opp til 80-90 % av tiden innendørs, og det gjør dårlig inneklima til en av de absolutte hovedsyndere når det gjelder sykdom og utilpasshet, noe som fører til flere sykedager og dårligere konsentrasjonsevne og produktivitet.

"Hvis ikke vi satser på sunne byggematerialer og god byggeskikk, vil vår livskvalitet og komfort markant forverres. Vi har mange livsstilsykdommer som skyldes vår måte å leve og bo på. Flere nordmenn har et daglig behov for f.eks. astmamedisin, som de kanskje ville kunne unnvære, hvis våre bygninger var bygget i bedre materialer," uttaler Tommy Bisgaard, direktør for Kalk- og teglværksforeningen.

Støv, støy og sopp
De helt store syndere for våre helseplager, er dårlig innendørsluft. De viser seg i form av lukt, formaldehyd og fukt, støyplager, trekk, støvpartikler og sopp som sprer seg fort. Det kan derfor lønne seg å velge byggematerialer som f.eks. murstein, som kan redusere, og i flere tilfeller helt fjerne de helseskadelige forholdene. Dette er det viktig å tenke på, fordi våre hus bygges veldig tette og uten en naturlig ventilasjon fra utettheter i konstruksjonen.

Erfaringer fra flere forsøksprosjekter, f.eks. Komfort Husene i Vejle i Danmark, viser at eksponerte, murte vegger innendørs sikrer et godt inneklima. Det skyldes blant annet at murstein akkumulerer overskuddsvarme og avgir den igjen når temperaturen faller. Murstein absorberer fukt – en klar fordel ved både dusjing, matlaving og tøyvask. Samtidig virker murte vegger lydisolerende og har en veldig lav etterklang, så eventuelle støyplager minskes. Alle er viktige elementer når man ser på hvordan livskvalitet preges av de fysiske rammer.

Pressefoto: Colourbox.com