Linkedin RSS Svenska Dansk

Bygg riktig og unngå allergi

07-01-2013LAST NED BILDE

I Norge tilbringer vi ca. 80-90% av tiden innendørs. Inneklimaet har derfor stor betydning for vår helse, komfort og velvære, og inngår som en viktig faktor når vi måler bærekraft ut fra den sosiale dimensjonen.

Flere undersøkelser peker på at en del av årsaken til den kraftig stigende forekomsten av allergi, kan finnes i inneklimaet vårt.

”Når det gjelder muligheten for å redusere plagene og medisinforbruket blant de 20-30% av befolkningen som har allergi, er det god grunn til å anbefale en reduksjon av forekomsten av allergener i innemiljøet”, sier Tommy Bisgaard, direktør for Byggitegl.no.

Allergenkilder i inneklimaet omfatter husstøvmidder, vekst av muggsopp og pelsbærende kjeledyr, ifølge rapporten ”Muret byggeri og indeklima” fra Statens Byggeforskningsinstitut i Danmark.

”En god nyhet er, at nordisk forskning viser at inneklimaet ikke påvirkes negativt av de materialene som benyttes i murbygg. Med andre ord sikrer murverket et godt og sunt inneklima. En del av forklaringen er at murbygg består av materialer som er produsert av naturens egne uorganiske materialer, som f.eks leire, kalkstein, sand, stein og grus. Teglstein regulerer varmen, demper lyden og gir heller ikke næring til muggopp”, fastslår Tommy Bisgaard.

Fakta:

Inneklima i tegl
Avgir ingen gasser
Gir ikke næring til muggsopp
Ingen luftgener
Akkumulerer og regulerer varmen
Demper lyd
Absorberer og avgir vann hurtig
Reduserer luftfuktighet
Ingen elektriske og elektrostatiske forhold
Ingen ionisert og radioaktiv stråling


Et dårlig inneklima kan gi følgende symptomer og sykdommer:

Hodepine
Tretthet
Konsentrasjonsvansker
Hukommelsessvikt
Svimmelhet
Kløe i øyne og øyenkatarr
Tett nese
Heshet
Rødme og svie i huden
Høyfeber og astma
Eksem
Kreft

Pressefoto: Colourbox.com