Linkedin RSS Svenska Dansk

Murstein i klasserommet øker innlæringen

04-02-2013LAST NED BILDE

Skoleelever lider ofte under et dårlig inneklima. Velger man murstein til klasserommets innervegger, vil elevene føle seg mer opplagt, og vil få en langt bedre læringssituasjon.

Feil valg av byggematerialer skaper dårlig inneklima i klasserom rundt omkring i landet. Store temperatursvingninger, støy og dårlig luft, påvirker elevenes velvære og konsentrasjon. Det fører i mange tilfeller til hodepine, magesmerter, dårlig humør og tretthet.

En undersøkelse foretatt av Børnerådet i Danmark, viser at flertallet av danske skoleelever opplever inneklimaet i klasserommet som dårlig. Undersøkelsen viser at 83 % opplever at for varm eller kald temperatur påvirker innlæringen. 89 % opplever konsentrasjonsvansker pga. for mye støy. Det gjør at mange barn har problemer med å oppholde seg i det samme rommet en hel dag.

Skoler i Østerrike har også store problemer med inneklimaet. Den uavhengige organisasjonen MeineRaumluft.at har undersøkt flere enn tusen skoler. Undersøkelsene viser at nesten alle faktorer for et sundt inneklima, som f.eks. fuktighet, romtemperatur, luftskifte og CO2-nivå, er langt over eller under anbefalte verdier.

Vi beveger oss i feil retning

Arkitektgruppen Lille Frøen har beskjeftiget seg med undervisningsbygg siden 1986, og har tegnet både barnehager, skoler og universitetsbygg i Norge.

”For ti år siden tegnet vi mange skoler der det ble brukt murstein både utvendig og innvendig. Siden den gangen er det ikke bygget mange skoler med innervegger av murstein. I stedet for bruker man en kombinasjon av tre og gips, fordi det er billigere,” sier arkitekt Stein Sole fra Arkitektgruppen Lille Frøen.

”Vi vil gjerne ha mer tegl i skolenes innervegger. Tegl er et mer estetisk og et mer slitesterkt og holdbart materiale, enn en vegg som er bygget opp av tre og gips,” sier Stein Sole. Han påpeker også at tegl har en lydabsorberende effekt, som gjør materialet spesielt velegnet i klasserom. For å oppnå en tilsvarende effekt kler man vanligvis veggene i klasserommet med en støydempende treprofil.

Murstein har mange fordeler

Murstein har en høy termisk masse og er velegnet til å akkumulere overskuddsvarme. Men i tillegg til å utjevne temperatursvingninger, bidrar en murvegg også til å regulere luftfuktigheten og luftkvaliteten i huset. Porene i mursteinen opptar og avgir fukt helt uten problemer, og det bedrer kvaliteten på luften innendørs.

Den norske teglbransjen, som står bak bransjeportalen www.byggitegl.no, har et tett samarbeide med Kalk- og Teglværksforeningen i Danmark.

”Temperaturen i et murbygg er veldig stabil, først og fremst pga. den termiske masse. Innendørstemperaturen stiger derfor ikke så mye på varme sommerdager med høye utendørstemperaturer. Temperaturen vil heller ikke synke dramatisk om vinteren når det er kaldt utenfor. Murstein har også en god støydempende egenskap – en veldig viktig egenskap i et klasserom, forteller Tommy Bisgaard, direktør for Kalk- og Teglværksforeningen i Danmark.

”Vi oppfordrer derfor alle kommuner til nøye å overveie valg av byggematerialer, og ikke minst vurdere de inneklima- og undervisningsmessige konsekvensene som følger i kjølvannet av et for billig materialvalg”, fortsetter han. Tommy Bisgaard påpeker også de økonomiske besparelsene, i form av færre vedlikeholdsutgifter som en kommune kan oppnå ved å velge tegl.

Pressefoto: Colourbox.com