Linkedin RSS Svenska Dansk

Skrå tegltak er de grønneste

14-09-2015LAST NED BILDE

De flate ”grønne takene” får stigende popularitet i Skandinavia. For mange mennesker er de essensen av bærekraftighet. Men ifølge en ny europeisk undersøkelse er skrå tegltak de mest bærekraftige.

25 % bedre enn de flate grønne takene og hele 41 % bedre enn vanlige flate betongtak. Så mye høyere scorer tegltak på bærekraftighetsskalaen. Det viser en ny hollandsk byggforskningsanalyse foretatt for den europeiske bransjeorganisasjonen, Tiles & Bricks Europe, TBE.

Grønn farge er ikke nok

Den skandinaviske teglbransjen har gjennom mange år arbeidet med kartlegging av byggematerialers bærekraft fra vugge til grav. Arbeidet er foregått ut fra de europeiske CEN- og DGNB-bærekraftighetsstandarder. Resultatet av den hollandske undersøkelsen kommer derfor ikke som noen overraskelse:

”Undersøkelsen bekrefter hva vi i bransjen lenge har erfart fra andre kilder. Men konklusjonen kommer muligens overraskende på mange forbrukere. Markedet for byggematerialer er vanskelig å gjennomskue når det gjelder reell bærekraft, og bare fordi noe høres grønt ut, er det dessverre ikke ensbetydende med at det er det mest bærekraftige valget”, uttaler Tommy Bisgaard, direktør i Kalk- og Teglværksforeningen og Bygitegl.dk.

Den hollandske analysen bygger på en sammenligning av rekkehus med forskjellige takkonstruksjoner. Analysen har sett på konstruksjonenes miljøpåvirkning fra vugge til grav, bl.a. ut fra parametere som bidrag til global oppvarming, ødeleggelse av ozonlaget, forsuring av land og vannressurser samt økotoksisitet.

Andre fordeler ved takhelning

Utover det høye nivået av bærekraft har tegltak også en rekke andre fordeler som knyttes til takets helning:

Vannet ledes bort effektivtIngen hull som samler regnvann og forårsaker vannskaderTåler vekten av snø og leder bort snøenBrannsikkerhet i beste klasse, A1, ifølge europeiske standarderMinimalt energitap gjennom taketLavt vedlikeholdLes mer om tegltak og bærekraft på www.byggitegl.no eller www.teglapp.no