Linkedin RSS Svenska Dansk

BRUKSPERIODE

11-10-2013LAST NED BILDE

Bærekraftig bygg på produktnivå tar utgangspunkt i utarbeidelse av korrekte miljøvaredeklarasjoner kalt EPD (Environmental Product Declarations).

I bruksfasen av et byggeprodukt, dvs. den tiden en bolig eller en bygning bebos, inngår følgende indikatorer vedr. forbruket av energi, forbruksmaterialer og resulterende avfallsmengder i miljøvaredeklarasjonen (EPD):

          • etterbehandling, overflatebehandling og vedlikehold av et byggeprodukt

          • utskiftninger og bortskaffelse av et byggeprodukt i løpet av levetiden til boligen

Det sier seg selv at levetiden til et byggevare er avgjørende for miljøpåvirkningen i det pågjeldende byggeprodukts levetid. Jo lengre et produkt holder i bruksfasen, jo mindre påvirker det miljøet og gir en positiv påvirkning på EPDTegl er et unikt byggeprodukt som holder i flere hundre år uten vedlikehold, utskiftninger, maling, trebeskyttelse eller etterbehandling. 

Det finnes murstein i verden som er over 3.000 år gamle. Det eneste man finner i 10.000 år gamle boplasser er rester etter knokler - og tegl i form av potteskår.

I Norge har f.eks. Akershus festning stått i over 700 år, i et kystnært og kaldt klima.

Pressefoto: Colourbox.com