Linkedin RSS Svenska Dansk

Sunne boliger krever boligeiernes hjelp

02-12-2013LAST NED BILDE

Forbruket av farlige kjemikalier i den norske byggebransjen har steget med 25 %. Det viser en undersøkelse fra Miljødirektoratet. Teglbransjen støtter reduksjon av kjemikalier, men påpeker at sunne boliger kun kan skapes med boligeiernes hjelp.

”Byggebransjen bør naturligvis satse på sunne og bærekraftige løsninger. Alt annet er uetisk. Men vi må ikke være blinde for at veien mot sunne bygg krever boligeiernes hjelp. Det er jo ofte boligeierne selv som renoverer eller vedlikeholder boligen. Da nytter det ikke at byggebransjen bygger bærekraftig, hvis boligeierne senere bruker f.eks. giftig maling på huset. Det er et felles ansvar”, sier Tommy Bisgaard, direktør for Byggitegl.no.

Miljødirektoratets undersøkelse viser at de store kjemikaliesynderne spesielt knyttes til bygningenes vedlikehold: Maling, fugematerialer og fugeskum, lim og isolasjonsmaterialer som bl.a. kan inneholde miljøgifter som PCB eller kreftfremkallende stoffer som mellomkjedede klorparafiner.

Etterspørselen etter billige boliger er del av problemet
Ifølge Tommy Bisgaard medvirker etterspørselen etter billige boliger til at det velges billige løsninger, f.eks. trekonstruksjoner med gips- eller pussfasader. Disse materialene krever ofte en del vedlikehold, noe som kan øke bruken av giftige stoffer senere. Han oppfordrer derfor boligeierne til å tenke på mer bærekraftige alternativer:

”En sunn og bærekraftig bolig koster ofte litt mer å bygge, fordi materialene er dyrere og ofte krever en annen byggeskikk enn de billige løsningene. Til gjengjeld slipper man stort sett å tenke på vedlikehold, som gagner både miljø og lommebok”, forteller han.

Pressefoto: Colourbox.com