Linkedin RSS Svenska Dansk

Tegl er Skandinavias mest klimasmarte byggemateriale

30-09-2013LAST NED BILDE

Murstein og takstein av tegl er Skandinavias mest klimasmarte byggematerialer. De består av 100 % naturmaterialer og kan holde i mer enn 100 år.

Nordisk stil og bærekraft er tidens hotteste buzzwords når svenske arkitekter og ingeniører designer storstilte byggeprosjekter som høyhus, boliger, skoler og barnehager.

Det er in å gjøre noe for det store fellesskapet. Klimaforandringer og et truet miljø utfordrer arkitekter og ingeniører til å tenke på langsiktige og energiriktige løsninger. 

Lang levetid gagner miljøet
Bærekraft handler nemlig ikke bare om materialenes miljømessige påvirkning, men om å tenke helhetlig, slik at det også skapes et sunt inneklima og en fornuftig totaløkonomi.

30-50 % av det samlede CO2-utslippet fra en bygning skjer i produksjons- og byggefasen. En stor del av bygningens klimapåvirkning skjer altså i produksjonsleddet. Det er derfor en viktig faktor i CO2-regnskapet for et byggeprodukt at produktet holder i mange år.

”Det er stor forskjell på om vi bare interesserer oss for den miljøpåvirkningen som skjer i produksjons- og byggefasen, eller om vi ser større på det, og ser på hvordan miljøet påvirkes når bygningen står ferdig. Gjør vi det blir det nemlig også et spørsmål om hvordan vi bruker og vedlikeholder bygningen, og når bygningen rives, er det forskjell på om materialene kan gjenbrukes eller krever deponering,” sier direktør Tommy Bisgaard for Kalk- og Teglværksforeningen.

100 % naturmateriale
Et mursteinshus holder vesentlig lenger enn et hus i tre. Trefasader krever jevnlig vedlikehold med impregnering eller maling, og utskifting ca. hvert 40. år. Et mursteinshus kan derimot stå ubehandlet, uten vedlikehold i mer enn 100 år. Det finnes murstein i verden som er over 3 000 år gamle.

Tegl som brukes til murstein, er et 100 % naturmateriale. 95 % av murverk kan gjenbrukes eller resirkuleres, og slik erstatte nye råvarer. Den lille delen som deponeres skader ikke miljøet, fordi tegl ikke påvirker jord eller grunnvann. Tre som er overflatebehandlet eller impregnert må derimot brennes i spesielle anlegg, og kan ikke deponeres av hensyn til grunnvannet.

”Et blikk på totaløkonomien gjør murstein til Skandinavias mest klimasmarte byggemateriale. Det er et 100 % naturmateriale, krever ikke vedlikehold, har en forventet levetid på minst 100 år, og så kan stort sett alle materialer gjenbrukes eller resirkuleres,” avslutter Tommy Bisgaard

Fakta:

- Murstein og takstein er et 100 % naturmateriale. De består av en sammenblanding av sand, vann og leire. Mørtelen i murverk er like naturlig. Den består av kalk, sement, grus og vann.

- Tegl til murstein og takstein fås fra naturens side i gule og røde nyanser. Fargen avhenger av hvor dypt man henter leiren. Det øverste laget av leiren i en utgravning er rødleire, og det nederste er blåleire. I dag finnes murstein og takstein også i fargene gul, rød, rosé, gulrøde, blå- og grådempede. Disse fargene oppstår bl.a. ved å blande forskjellige leirblandinger, eller ved å tilføre mindre oksygen i brenningsprosessen.

- Asker Kommune sendte i fjor ut en pressemelding om at kommunen hadde spart millioner av kroner på å bygge byens skole i tegl fremfor tre.