Linkedin RSS Svenska Dansk

ISOLERING

11-10-2013LAST NED BILDE

Hvordan oppnås en god isolering?

En god isolering av boligen handler om flere ting. Det er selvfølgelig viktig at man har den riktige mengde isoleringsmateriale mellom den indre og den ytre mur, det vil si i boligens hulmur. Hvor mye isolering som skal til, avhenger av byggematerialet.

De nye energikrav som allerede har trådt i kraft, betyder at mange typer nybygg skal ha mer isoleringsmateriale i hulmuren enn tidligere. Det gjelder ikke nødvendigvis for et mursteinshus. Beregninger fra Teknologisk Institut i Danmark viser at hvis man oppfører både inner- og yttermur i murstein, så oppfyller bygget de nye krav, selv om man bruker samme mengde isolering som før. Det er mange ganger viktigere å sikre varmetapet fra gulv og tak, samt å unngå kuldebroer.

Pass på kuldebroene

Man skal alltid skal være oppmerksom i forhold til kuldebroer. Kuldebroer er overganger mellom f.eks. dør og mur eller vindu og mur. Her er det viktig å sørge for en tett og god isolering, hvis ikke risikerer man store energitap.

Pressefoto: Colourbox.com