Linkedin RSS Svenska Dansk

Skoler kan spare milliarder på vedlikehold

21-11-2016LAST NED BILDE

Vedlikehold er en av de riktig store postene når det gjelder skoler og institusjoner. Med de rette byggematerialene kan man imidlertid senke omkostningene med milliarder.

Kommunens beslutningstagere bør velge løsninger til skoler og barnehager som ikke krever unødige ressurser til vedlikehold, rehabilitering og ombygging. - Slik lyder anbefalingen fra Rådgivningstjenesten for fysisk læringsmiljø i barnehager og skolebygg.

Fra 120 til 5

Ifølge tjenesten koster forsvarlig vedlikehold årlig typisk 80 – 120 kr. pr. m2. – Men det finnes løsninger som kan gjøre det vesentlig billigere og samtidig sikre maksimal kvalitet. En av disse er å bygge i tegl. Ifølge Byggutengrensers LCC-kalkulator kan man årlig slippe med bare ca. 5 kr. pr. m2 til vedlikehold dersom man bruker tegl til fasaden. Det kan gi besparelser i milliardklassen.

Beregninger fra Byggutengrenser og Miljøhandlingsplanen for Betong anslår at omkostningene til vedlikehold i den offentlige bygningsmassen vil overstige 5 mrd. kroner i løpet av de neste 15 år. Her står skolene for hele 44 % av de samlede omkostningene.

50 år uten vedlikehold

«Tegl er det eneste byggematerialet som ikke belaster vedlikeholdskontoen. Det er den eneste veien bort fra den truende utgiftsbomben for vedlikehold. Tegl koster litt mer i anleggsfasen, men totaløkonomisk sett lønner det seg etter ganske få år», uttaler Gitte Krusholm Nielsen, direktør for Byggitegl.no.

Det er blant annet en holdbarhet på minst 150 år og et minimalt behov for vedlikehold som gjør tegl til et av de mest forsvarlige materialvalgene når det gjelder bygningsøkonomi.

Budsjettet belastes ikke av ergrelser

«Det er en grunn til at mange offentlige bygg er bygd i tegl. Når først bygget står ferdig, behøver man ikke frykte store uforutsette utgifter. Det betyr for eksempel at man unngår uheldige tilfeller som Jåttå videregående skole i Stavanger, hvor store deler av fasaden må skiftes ut etter bare 9 år. Det er ergerlige ekstrautgifter. Denne uheldige saken viser hvor viktig det er å satse på de rette materialene når det gjelder holdbarhet og vedlikehold», uttaler Gitte Krusholm Nielsen.

Last ned rapporten fra Byggutengrenser her Nyhetsfeed - Få en e-post hver gang det er en nyhet