Linkedin RSS Svenska Dansk

Moderne bygg skal ikke være brannfeller

30-09-2016LAST NED BILDE

Hvert år herjer det rundt 4000 husbranner i landet. I fjor var konsekvensen nesten 5 milliarder kroner i erstatningsbeløp og hele 35 dødsfall. Brannsikre konstruksjoner bør være en selvfølge i moderne bygg, mener teglbransjen.

Elektriske feil og tekniske svikt er blant de hyppigste årsakene til husbranner. Skal man unngå at for eksempel isolasjonsfeil eller løse koblinger totalskader bygningen, bør man se nærmere på både byggematerialer og konstruksjoner.  

Materialet først 
«Materialenes grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper er avgjørende for hvor sårbare de er i tilfeller av brann. Det er viktig å velge de riktige materialene til de riktige funksjonene i bygningen. Det er derfor man for eksempel velger murstein til peisen, slik at man kan nyte varmen og hyggen fra den brennende veden uten å risikere skade på resten av bygningen. Men mange glemmer å tenke inn brannsikring i hele bygget», uttaler Gitte Krusholm Nielsen, direktør for Byggitegl.no.  

Brannmurer 
Murverks brannhemmende kvaliteter har vært kjent i århundrer. Derfor ble brannmurer av tegl mellom tettliggende hus lovpålagt i mange land.  

«Alt for mange bygninger mangler ordentlig seksjonering. Det gjør dem svært utsatte hvis det først oppstår brann. En riktig bygd og ordentlig vedlikeholdt brannmur av murstein eller betong forhindrer både ilden og røyken i å bre seg. Resultatet er beskjedne skader, bedre evakueringsveier og viktigst av alt – det kan redde liv», uttaler s ivilingeniør Bjørn Vik, brannrådgiver og leder for BMB, Brannvernsamarbeidet Mur og Betong.  

«Det er viktig å forstå bygningskonstruksjonenes bidrag til brannenergien. Bygninger i massivtre medfører 2-3 ganger mer brannenergi enn det vi hittil har vært vant til, og en mye mer intens brannutvikling når ilden først er løs. Det betyr for eksempel at konstruksjoner som er testet og klassifisert for å utholde 60 minutter ‘vanlig’ brann, kanskje ikke holder mer enn 30 minutter i en massivtrebrann», forklarer Bjørn Vik.  

Fakta om murverk  

Murstein og takstein består av tegl, som er leire brent ved ca. 1000 grader Celsius. Brenningsprosessen gjør teglet ekstremt motstandsdyktig overfor både ild og varme.  Fordi murverk ikke kan brenne, hemmes brannutviklingen. Det øker evakueringstiden for personer i bygningen.  Tegl er et 100 % naturmateriale som ikke frigir giftige damper ved brann.  Tegl har en god varmeakkumuleringsevne. Derfor tar det lengre tid før varmen fra en brann trenger helt inn i muren.  Murverk kollapser ikke, selv ved høye temperaturer. Først ved mer enn 400 grader Celsius begynner murverk å miste noe av sin styrke.  Murverk kan normalt rehabiliteres etter en brann.  Nyhetsfeed - Få en e-post hver gang det er en nyhet