Linkedin RSS Svenska Dansk

Kommuners bygninger låst i vedlikeholdsfelle

10-08-2016LAST NED BILDE

Vedlikehold av kommunale bygninger, spesielt skoler, truer med å bli en økonomisk byrde. En ny rapport utarbeidet for Byggutengrenser og Miljøhandlingsplanen for Betong spår ekstrautgifter i milliardklassen.

«Kostnadene til vedlikehold truer med å løpe løpsk. Når kommunale byggherrer velger å bygge nytt eller renovere, bør de tenke mer over de fremtidige kostnadene til vedlikehold. Fremtidens offentlige bygg bør stort sett være vedlikeholdsfrie», uttaler Jan Eldegard, daglig leder i Byggutengrenser og initiativtager til den nye rapporten som er utarbeidet av Prognosesenteret.

Mer enn 5 milliarder
Rapporten fremskriver omfanget av den kommunale bygningsmassen og de tilhørende kostnadene til vedlikehold fra 2014-2030. Beregningene viser en stigning i den kommunale bygningsmassen de neste 15 år på ca. 7 millioner kvm, så den totale bygningsmassen i 2030 vil være tett på 30 millioner kvm.

Kostnadene til vedlikehold vil i 2030 i første omgang nå 2,7 milliarder kroner. Tar man i tillegg til dette med i beregningene kostnader til reparasjon av slit og elde på bygningene samt etterslep av vedlikehold, anslås kostnadene å overstige hele 5 milliarder kroner.

Skoler koster mest
De største vedlikeholdskostnadene knyttes til alle landets skoler, som står for hele 44 % av de samlede kostnadene. Ifølge mur- og betongbransjen er det massive besparelser å hente hvis de kommunale byggherrene overveier materialvalget på nytt når skoler og institusjoner skal renoveres eller bygges.

«Det er tankevekkende at man vil kunne fjerne flere milliarder kroner i vedlikehold bare ved å velge andre byggematerialer. Men det er realitetene. Derfor har flere kommuner i nabolandet Sverige i flere år satt fokus på skole- og barnehagebygg av tegl. I Nässjö i Midt-Sverige er det et krav at skoler skal bygges i tegl. Det er i stor grad en gangbar vei hvis man tar minimering av vedlikehold seriøst», uttaler Gitte Krusholm Nielsen, direktør for Byggitegl.no. Hun mener at den totaløkonomiske tenkningen er på sterk fremmarsj blant byggherrer og profesjonelle eiendomsforvaltere, og at dette også må slå gjennom når det gjelder kommunene.

Murstein og takstein av tegl har en levetid på minst 150 år og krever stort sett ikke noe vedlikehold, hverken når det gjelder overflatebehandling, maling eller utskiftning av materialer.

Last ned rapporten «Bygningsmasse og vedlikehold av kommunale bygg» herNyhetsfeed - Få en e-post hver gang det er en nyhet