Linkedin RSS Svenska Dansk

Det er penger i bærekraftige utleiebygg

23-01-2015LAST NED BILDE

En undersøkelse fra EURO Institute of Real Estate Management, som omfatter 10 europeiske land viser at det er en klar sammenheng mellom bærekraft og leieinntekter. I en periode på 5 år har leieinntektene vokst med 10 prosent, mens CO2-utslippene fra driften av de samme eiendommene har falt med ca. 13 prosent.

I Norden er antallet bærekraftighets-sertifiserte bygg stadig så lavt at man ifølge Morten G. Fossum ikke kan sammenligne med internasjonale resultater. Men han vurderer at det vil vise seg at leien i norske næringseiendommer som er sertifiserte etter en av de alminnelige standarder for bærekraftighet, vil kunne oppnå samme fordeler omkring leieinntekten som de utenlandske eiendommene i undersøkelsen viser.

Morten G. Fossum har mange års erfaring innenfor eiendomsutvikling og har og arbeidet med å rådgi eiendomsinvestorer i hele sin karriere. Han har blant annet vært nordisk direktør for CB Richard Ellis og adm. direktør for JM i Danmark i 11 år.

”Jeg har sett på utviklingen og kommet frem til at kun få nordiske bygg er sertifiserte, mens flere er på vei til å bli det. Til sammenligning er tallet for Storbritannia mer enn 100 000 konstruksjoner.”

I sertifiseringsordninger av bærekraft bør vi anvende felles europeiske standarder

”I EU finnes det nå et sett med standarder som definerer hvordan man kan fastlegge graden av bærekraft både på produkt- og byggenivå. Vi er derfor i den situasjonen hvor man snakker om å sammenligne ekte bærekraftighet,” sier Tommy Bisgaard, byggitegl.no.

Verden har i de siste årene sett en rekke forskjellige sertifiseringsordninger for bærekraftige bygg. I England anvender man BREEAM, i USA er LEED utbredt, mens man i Tyskland har DGNB, som av alle ligger tettest på de felleseuropeiske CEN-normene.

Tommy Bisgaard, som er representant i utvalget ”Sustainability of Construction Works – TC350” i EU mener at EUs standarder kommer hele veien rundt om bærekraftighet – både miljømessige, sosiale og økonomiske forhold, mens BREEAM og LEED især fokuserer på miljøaspektet og ikke er riktige livssyklusbaserte ordninger.

”I byggitegl.no er vi glade for at vi nå kan dokumentere at det murte bygget har mange bærekraftige egenskaper som alle scorer høyt i de nye felleseuropeiske standarder,” fortsetter Tommy Bisgaard og peker bl.a. på egenskaper som lang levetid, lavt vedlikehold, lave driftsomkostninger samt ikke minst et veldig godt inneklima. I tillegg er materialene brannsikre, og knapt 100 % av alt murverk kan resirkuleres uten noen former for giftpåvirkning eller behov for brenning eller deponi.

Investeringen tjenes raskt tilbake

”Det er ingen tvil om at det i dag er et meget sterkt fokus på bærekraftige bygg. Flere investorer vil gjerne betale de ekstra omkostningene på typisk 5-12 prosent som er forbundet med en sertifisering. Det er primært et spørsmål om å kunne fastholde et gunstig leienivå i det nåværende markedet, og min forventning er at sertifiserte bygg vil sette leien i den eldre bygningsmassen under press,” fortsetter Morten G. Fossum.

For leierne er lavere energiutgifter og et lavt vedlikehold samt et godt inneklima viktige faktorer, når leieprisen vurderes.

”Det er først og fremst økonomien det kommer an på. Lave driftskostnader og materialer som har en lang levetid og et lavt vedlikehold, vil kunne trekke opp verdien og leieinntektene på bygget,” sier Morten G. Fossum.

Sammen bygger vi fremtiden

Bygg21-strategien har fokus på alle bygningens livsfaser og setter bl.a. fokus på brukernes anvendelse og trivsel i bygningene. Denne tilgangen er helt i overensstemmelse med de felleseuropeiske standarder, noe som betyr at fokuset er på bærekraft og ikke alene på en billig produksjon og oppføring.

”I teglbransjen har vi i flere tiår kjempet for å sette fokus på bygningenes samlede livssyklus, på de totale driftsomkostninger ikke bare til oppføringen, men også vedlikehold samt en gjensalgsverdi. Vi har sett at flere og flere skolebygg bl.a. bygges i murverk nettopp fordi denne bygningstypen er stort sett vedlikeholdsfri og samtidig har en lang levetid, som dermed er med på å sikre de offentlige investeringene. I tillegg bidrar murverk med å sikre et veldig godt inneklima, noe som styrker læringsevnen”, sier Tommy Bisgaard, som gleder seg over at mange Norske kommuner går foran i valget av bærekraftige materialer med lang levetid og lave driftsomkostninger.

Pressefoto: Colourbox.comNyhetsfeed - Få en e-post hver gang det er en nyhet