Linkedin RSS Svenska Dansk

Klimasikret byggeri er et must i fremtiden

17-11-2014LAST NED BILDE

Den globale oppvarmningen er, ifølge Meteorologisk Institutt, en realitet, og med den følger et mer fuktig og ekstremt klima. Hvordan ruster vi moderne bygg til de endrede klimaforholdene? Byggitegl.no setter fokus på fukt- og frostsikre materialer som samtidig gir et sunt inneklima uten muggsopp.

”Fukt- og frostsikre materialer er en absolutt nødvendighet hvis vi skal ruste bygningene våre til fremtidens klimaendringer. Vi vet jo allerede fra de mange skybruddene vi har hatt i det siste, hvor store ødeleggelser vann kan forårsake på bygningsmaterialer og konstruksjoner, hvis de ikke kan tåle fukt og raskt kan avgi vannet igjen. I tillegg til mulige frostskader i våte fasader er råte og muggsopp nesten uunngåelig. Men slik behøver det ikke være”, uttaler Tommy Bisgaard, direktør for Byggitegl.no.

Han forklarer at bl.a. Byggeskadefonden anbefaler byggherrer å bygge i robuste materialer, som tåler det fuktige og skiftende klimaet med økt nedbør, og med flere vekslende frost- og smelteperioder.

Meteorologisk Institutt forventer en gjennomsnittlig temperaturstigning på mellom 2,3 – 4,6 grader i dette århundret. Og temperaturstigningen er allerede synlig, samtidig vil nedbørsmengdene stige helt opp til 30% innen år 2100. Det forutses også en voldsom stigning i vinternedbøren på over 40% på Øst-, Sør- og Vestlandet. Regnvannet og avsmeltningen vil utløse flere flomskred.

”Når man ser på det fremtidige klimaet, slik som Meteorologisk Institutt fremlegger det, stilles det store krav til en solid bygningskonstruksjon som tåler vann”, uttaler han.

Tunge konstruksjoner er mest fuktsikre

Undersøkelser fra Statens Byggeforskningsinstitutt viser at tunge konstruksjoner av murstein og tegl har mindre risiko for fukt og mugg enn lette konstruksjoner.

Det skyldes at murstein av tegl kan oppta fukt og avgi den igjen uten å ta skade og uten å skade den tradisjonelle konstruksjonen, mursteinene inngår i. Tegl er samtidig et uorganisk materiale som hverken kan råtne eller gir næring til muggvekst. 

Mange penger å spare

”Kommer det først vann i mange lette konstruksjoner som f.eks. tre, kan det ikke være mye annet å gjøre enn å skifte ut materialene. Man kan ikke alltid avfukte seg ut av problemene, hvis materialene ikke tåler fukt i første omgang. Så er skaden først skjedd, kan det bli veldig dyrt for boligeieren i vedlikehold”, uttaler Tommy Bisgaard og fortsetter:

”Murstein i tegl kan derimot tørke helt igjen uten å ta skade. Det betyr veldig mye for bygningsøkonomien, ikke minst i forhold til forsikring og gjensalg, at man kan beholde konstruksjonen uten fare for dårlig inneklima og større løpende vedlikehold. Mursteinshus med tegltak gir både værbestandige og stort sett vedlikeholdsfrie fasader og konstruksjoner rustet til fremtidens klimaendringer”, poengterer han. 

Les rapporten fra MET.no her

Pressefoto: Colourbox.comNyhetsfeed - Få en e-post hver gang det er en nyhet