Linkedin RSS Svenska Dansk

Stabile temperaturer innendørs gir en bedre folkehelse og økonomiske fordeler

26-07-2011LAST NED BILDE

Nordmenn tilbringer helt opp til 80-90 %av livet innendørs. Derfor har temperatursvingninger og trekk stor innvirkning på helsa. Riktig valg av byggematerialer kan være med på å eliminere ustabile og usunne temperaturforhold.

Man kan unngå trekk og hyppige temperaturskift og -svingninger ved å velge materialer med høy termisk masse, som f.eks. murstein. Dermed minskes risikoen for muskelspenninger, forkjølelse, luftveisinfeksjoner, uttørring av slimhinner og halsbetennelse. I tillegg reduseres strømforbruket til oppvarming og avkjøling av huset.

Termisk masse

Murstein bidrar særlig til å stabilisere temperaturen i hjemmet, fordi de lagrer varmen når et rom er varmt eller når solen skinner. Når temperaturen i rommet synker, avgis varmen igjen. Derfor reduserer murstein overopphetning av huset om sommeren. I praksis betyr disse egenskapene at det skal tilføres mindre varme for å nå det ideelle temperaturnivå, samtidig som det skal avkjøles tilsvarende mindre, hvis temperaturen blir for høy.

Dette er en klar motsetning til rom i lettere materialer, som f.eks. tre, hvor store temperatursvingninger gjør at det både skal tilføres – og fjernes – mer varme, for å utligne temperaturforskjellene. Materialets termiske masse vil derfor kunne merkes på temperaturopplevelsen og avspeiles på strømregningen.

”En ekstra tung bygning vil derfor vanligvis ha et beregnet energibehov som er 2-10 % lavere enn en tilsvarende ekstra lett bygning” forklarer sivilingeniør Lars Olsen fra Teknologisk Institutt, med henvisning til et av resultatene fra en undersøkelse av varmeakkumulering i bygninger.

Ifølge arbeidstilsynet er en romtemperatur på 20-22 °C passende ved lett fysisk aktivitet.

”I takt med at klimaet endrer sig, økes betydningen av tunge byggematerialer, som f.eks. murstein, fordi de har en veldig høy termisk masse som er med til å gi en god temperaturopplevelse”, lyder det fra Tommy Bisgaard fra byggitegl.no. Han henviser til byggitegl.no for flere informasjoner om termisk masse, inneklima og bærekraftig bygging.

Byggitegl.no

De ledende aktører inden for murværk og tegl står bag byggitegl.no. Sammenslutningen består af såvel norske producenter, forhandlere og udførende muremestre i samarbejde med Kalk- og Teglværksforeningen i Danmark.

Byggitegl.no er med på å fremme informasjon og utdannelse innenfor branchen, samt å støtte forskning og utvikling innenfor produksjon og bruk av medlemmenes produkter.

Byggitegl.no har et aktivt samarbeide med en rekke norske og utenlanske interesseorganisasjoner, hvor de ønsker å påvirke det moderne samfunn, det murte bygg, miljø og utdannelse på en positiv måte.Nyhetsfeed - Få en e-post hver gang det er en nyhet