Linkedin RSS Svenska Dansk

Det lønner seg å investere i murstein

31-05-2011LAST NED BILDE

En svensk rapport som sammenligner levetidskostnader for henholdsvis tre og murstein, viser at det lønner seg å investere i murstein. Tegl er nemlig veldig motstandsdyktig overfor sol, regn, sne og skiftende temperaturer. Murhus er i tillegg billigere å varme opp.

Rapporten er utført av en av Sveriges største arkitekt- og rådgivingsvirksomheter ”White arkitekter AB”. Rapporten beregner utgiftene til vedlikehold av trehus i det sydlige Sverige, hvor klimaet er fuktig og hvor det er større risiko for råte og uttørkning. I store deler av Skandinavia har vi lignende klimatiske forhold, og da byggeutgiftene stort sett er de samme, representerer undersøkelsen også norske tre- og murhus.

Et fullmurt hus, som består av murte inner- og yttervegger koster ifølge undersøkelsen 20 % mer å bygge pr. m2 mur, enn et trehus. Det svarer til mindre enn 5 % ekstra byggekostnader for en villa. Etter 50 år er investeringen i murstein inntjent. Delvis fordi restverdien på et mursteinshus generelt er høyere og fordi utgiftene til vedlikehold av et trehus er betydelig høyere. Det teller også i stor grad med i totalregnskapet at et mursteinshus har en levetid på mer enn 100 år.

I rapporten er det ikke tatt hensyn til ytterligere tre store fordeler mursteinshus har i forhold til trehus.

Murhuset har færre utgifter til oppvarming. 
Et tungt hus med murte inner- og yttervegger av murstein, reduserer varmebehovet om vinteren og reduserer behovet for avkjøling på varme sommerdager. Mursteinens evne til å holde på varmen, betyr at temperatursvingningene innendørs bliver vesentlig mindre enn i et hus med innervegger av lette materialer.

Tre koster i vedlikehold
Et trehus i et fuktig eller kystnært klima krever skraping og ny maling på fasaden minimum hvert femte år. Fasaden på et trehus må, i motsetning til et murhus, skiftes ut i løpet av husets forventede levetid, ifølge den svenske undersøkelsen. Riktig utførte teglsteinsfasader har ikke bruk for vedlikehold de første 50-60 år. Etter dette er det muligens behov for ettersyn og evt. utbedring  av mørtelfuger.

”Mange bygger trehus fordi de tror det er billigere. Men undersøkelsen viser at det forholder seg anderledes når man tar vedlikehold og levetid med i betraktningen. Dessuten skal man med trehus hele tiden være oppmerksom på hvordan trekledningen har det, male huset jevnlig og sjekke om det er tegn på råte eller sopp. Har du et murhus behøver du normalt ikke å tenke på den slags,” sier Tommy Bisgaard fra byggitegl.no.

Et varmere klima skader trehus

Svenskenes interesse for murhus har steget i takt med de klimamessige forandringene i Sverige. De siste 15 årene er gjennomsnitstemperaturen i Sverige steget med en grad mens nedbørsmengden er steget med hele 10 %. Dette har bl.a. medført at man nå må nord for linjen Stockholm-Oslo for å være sikker på å kunne stå på ski om vinteren.

”Når den langvarige frosten forsvinner om vinteren, utsettes tradsjonelle norske og svenske trehus faktisk for mer fukt enn et tilsvarende hus i Danmark. Dette fordi snøen blir tung og våt og kommer i større mengder enn i Danmark,” understreker Tommy Bisgaard. Man vil derfor få flere dager med frost om natten og mildvær om dagen. Dette er ødeleggende og nedbrytende for mange byggematerialer som f.eks. tre.

Pressefoto: Colourbox.comNyhetsfeed - Få en e-post hver gang det er en nyhet