Linkedin RSS Svenska Dansk

Politikerne fokuserer kun på CO2

27-06-2011LAST NED BILDE

I kampen for et bedre klima, glemmer politikerne hva som er det overordnede målet, nemlig bærekraft.

Hittil har fokus vært å redusere energiforbruket og dermed CO2-utslippet fra boligene våre, men det er et for snevert perspektiv. CO2-utslippene fra boligene våre utgjør nemlig bare ca. 20 % i det samlede regnskapet for bærekraft. Hva utgjør de resterende 80 %?Byggitegl.no gir et helt konkret svar på spørsmålet i et nytt temahefte om bærekraftig bygging.

Temaheftet, som også finnes i en gratis elektronisk utgave på byggitegl.no, gir et innblikk i hvordan bærekraft – fra vugge til grav – tenkes inn i alle faser av byggingen.

“Vi tilbringer opp til 80-90 % av livet innendørs. Derfor er det ikke likegyldig hvordan vi bygger våre boliger, arbeidsplasser, skoler og institusjoner. Vi skal tenke mye mer langsiktig og bærekraftig enn vi har gjort de siste 50 år” sier Tommy Bisgaard, direktør for byggitegl.no

Man kan bl.a. lese om hvorfor byggesektoren er valgt som et særlig fokusområde for fremme av bærekraft, og få en presentasjon av  helhetsmodellen for 100 % bærekraft, som er grunnlaget for fremtidige krav til bygging i hele Europa.

Temaheftet henvender seg i høy grad til byggefolk og offentlige, samt private byggherrer som ønsker å bygge bærekraftig og til politikere og andre som i det hele tatt er interresserte i å fremme en bærekraftig utvikling.

Pressefoto: Colourbox.comNyhetsfeed - Få en e-post hver gang det er en nyhet