Linkedin RSS Svenska Dansk

Formaldehyd øker faren for luftveisssykdommer

22-08-2011LAST NED BILDE

Ifølge Folkehelseinstituttet kan formaldehyd i inneklimaet få alvorlige følger

Ifølge Folkehelseinstituttet er det rapportert en økning i hyppighet av astma og kronisk bronkitt hos barn som har vært eksponert for formaldehyd i hjemmet. Samtidig påviser en rekke epidemiologiske studier en sammenheng mellom formaldehydkonsentrasjon og økt risiko for nesekreft.

Formaldehyd kommer i stor utstrekning fra trebaserte byggematerialer og overflatematerialer. Trebaserte plater er mye brukt i moderne boliger, men når platene avgir formaldehyd gir det ifølge Folkehelsinstituttet et veldig usunt inneklima: Tydelige tegn på korttids eksponering for formaldehyd er irritasjon av øyne, nese og svelg sammen med konsentrasjonsavhengig ubehagsfølelse, tåreflod, nysing, hosting, kvalme og pustevanske.

Høyest i nybygg
Problemet er størst i boliger med f.eks. sponplater, limtre og finerplater. Dansk forskning viser samtidig at formaldehydkonsentrasjonen er høyest i nybygg , der det i stor grad benyttes trebasert plater. En dansk undersøkelse fra 2008 viser at det i hvert fjerde nybygde hus var for høy konsentrasjon av formaldehyd. Også teglbransjen merker dette:

”Vi merker en stigende tendens til at allergirammede familier etterspør informasjon om inneklimaet i helmurte hus, nettopp fordi murstein gir et bedre inneklima,” forteller Tommy Bisgaard.

Fukt forværrer situasjonen
Det er ikke bare yttervegger i trebaserte materialer som utgjør en risiko, men også øvrige vegger, gulv og tak. Dessuten kan fukt fremskynde prosessen fordi fukt i f.eks. trematerialene setter fart på utskillelsen av formaldehyd. Det betyr at både luftfuktigheten i boligen og flere trebaserte kilder i samme bolig øker konsentrasjonen av formaldehyd.

Det er derfor viktig å være klar over at flis-, tegl- og klinkergulv ikke forurenser inneklima. Innervegger i murstein må på dette punktet anses som sunnere for inneklima fordi tegl er et uorganisk materialer som ikke avgir formaldehyd eller andre allergener. Det betyr også at sopp og mugg har vanskelige levevilkår, da de ikke kan gro i mursteinsmaterialer.

Pressefoto: Colourbox.comNyhetsfeed - Få en e-post hver gang det er en nyhet