Linkedin RSS Svenska Dansk

Gratis lærebok til studenter, murmestre og rådgivende ingeniører

05-09-2011LAST NED BILDE

Det har lenge eksistert et ønske om et oppslagsverk for studenter, murmestre og rådgivende ingeniører innen murverksrelaterte spørsmål. De får nå en systematisk oppslagsverk om murverk.

Alle som er interessert innen murerfaget kan nå få hjelp fra byggitegl.no, via et oppslagsverk beregnet til undervisningsbruk. Riktignok er teksten på dansk, men er lett forståelig for oss her i Norge.

Oppslagsverket omfatter – i tillegg til materialgjennomgang – innsyn i viktige områder som stabilitet, skivevirkning, buer, teglbjelker og trådbindere, armert murverk, konsoller, ankre, brann, miljøklasse og styrkeparametre. Samtidig inneholder læreboken mange eksempler som kan brukes direkte i det daglige prosjektarbeidet. Flere studerende og rådgivende ingeniører i Danmark, og Danmark er jo er et stort murland, uttrykker stor begeistring for boken:

”Alle eksempler er nøye regnet ut og skal være greie å gå i gang med. Danske normer og norske normer er langt på veg sammenfallende. Men det er viktig å presisere at dette ikke er et prosjekteringsverktøy hvor forfatterne står ansvarlig som prosjekterende med tilhørende risiko og ansvar for et konkret prosjekt. Den aktør som har funksjonen/rollen som prosjekterende firma i et prosjekt er alltid den som må ta stilling til de valg som gjøres og det ansvar som dermed følger,” forteller Rolf Tollefsen, administrerende direktør i Norske Murmestres Landsforening.

”Tidligere har de studerende måttet unnvære en egentlig lærebok, og det har vært frustrerende for mange å ikke ha et oppslagsverk. Det har i høy grad vært et behov for en lærebok i både murer- og ingeniørutdannelsene,” avslutter Tommy Bisgaard, direktør for byggitegl.no.

Læreboken er på dansk og kan downloades gratis på http://www.mur-tag.dk/index.php?id=38  

Kontakt Rolf Tollefsen på e-post: rolf.tollefsen@bnl.no eller pr. telefon: 23087587/ 90524461Nyhetsfeed - Få en e-post hver gang det er en nyhet