Linkedin RSS Svenska Dansk

Bærekraftige byggematerialer topper

17-10-2011LAST NED BILDE

Miljøvennlig utvinning av leire, lang levetid og mange gjenbruksmuligheter - samtidig som materialene oppfyller andre vesentlige indikatorer - gjør tegl og murstein til utrolig bærekraftige byggematerialer.

Når leira brennes, blir den til solide og værharde byggematerialer, med minimale behov for vedlikehold og som kan holde seg i hundrevis av år. Samtidig er mursteinshus en god investering med lave utgifter til vedlikehold og høy gjensalgsverdi.

Murstein kan gjenbrukes
Når mursteinshuset etter mange år er uttjent, er det ingen grunn til å kassere de gamle steinene. De kan brukes igjen, til flere forskjellige formål:

”Ca. 95 -100 % av mursteinen gjenbrukes eller resirkuleres. I Sverige genereres det derfor stort sett ikke avfall ved rivning av murverk. Noen murstein gjenbrukes som de er; som byggematerialer, mens andre knuses og brukes til betong, fyllmasse, eller som stabilisering av veier eller til større anleggsarbeider. På teglverkene resirkuleres og gjenbrukes all leire, og det genereres derfor ikke leireavfall når det produseres murstein og tegl,” sier Tommy Bisgaard fra byggitegl.no.

Bærekraftige løsninger
”Det er ikke nok å bare se på råvare- og produksjonsfasen når vi snakker om bærekraftig bygging. Vi må vurdere ut fra et ”fra vugge til grav”-perspektiv. Det er viktig å se på den totale påvirkning av bærekraftigheten gjennom en bygnings totale levetid, inklusive rivingen av bygget. Derfor inkluderes råstoffenes utvinning, byggeproduktenes bruk, vedlikehold og levetid og spørsmålet om hvorvidt materialene skal deponeres, eller om de kan gjenbrukes. Norge har en naturlig forekomst og en stor naturressurs i form av leire. Det er viktig å huske på at murstein kan holde år etter år og brukes igjen uten behov for deponering,” fortsetter Tommy Bisgaard.

Fakta om utvinning
Når man utvinner leire, fjernes det øverste jordlaget og legges til side. Når leira er gravet ut, legges jordlaget tilbake så området kan brukes igjen, for eksempel til landbruk. Verken jorden, nærliggende vann eller grunnvannet påvirkes negativt ved utgraving av leire.

Pressefoto: Colourbox.comNyhetsfeed - Få en e-post hver gang det er en nyhet